1 Grijeh je Judin zapisan gvozdenom pisaljkom i vrhom od dijamanta, urezan je na ploči srca njihova i na rogovima oltara vaših,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Da se sinovi njihovi sjećaju oltara njihovijeh i lugova njihovijeh pod zelenijem drvetima, na visokim humovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Goro s poljem, daću imanje tvoje, sve blago tvoje daću da se razgrabi, visine tvoje, za grijeh po svijem međama tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I ti ćeš i koji su s tobom ostaviti našljedstvo svoje, koje sam ti dao, i učiniću da služiš neprijateljima svojim u zemlji koje ne poznaješ; jer ste raspalili oganj gnjeva mojega, koji će gorjeti dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ovako veli Gospod: da je proklet čovjek koji se uzda u čovjeka i koji stavlja tijelo sebi za mišicu, a od Gospoda otstupa srce njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer će biti kao vrijes u pustinji, koji ne osjeća kad dođe dobro, nego stoji u pustinji, na suhim mjestima u zemlji slanoj i u kojoj se ne živi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Blago čovjeku koji se uzda u Gospoda i kome je Gospod uzdanica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer će biti kao drvo usađeno kraj vode i koje niz potok pušta žile svoje, koje ne osjeća kad dođe pripeka, nego mu se list zeleni, i sušne godine ne brine se i ne prestaje rađati rod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Srce je prijevarno više svega i opako; ko će ga poznati?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ja Gospod ispitujem srca i iskušavam bubrege, da bih dao svakome prema putovima njegovijem i po plodu djela njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Kao što jarebica leži na jajima ali ne izleže, tako ko sabira bogatstvo ali s nepravdom, u polovini dana svojih ostaviće ga i najposlije će biti lud.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Mjesto je svetinje naše prijesto slave, visoko mjesto od početka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Nade Izrailjev, Gospode! svi koji te ostavljaju neka se posrame; koji otstupaju od mene, neka se zapišu na zemlji, jer ostaviše izvor vode žive, Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Iscijeli me, Gospode, i biću iscijeljen; izbavi me, i biću izbavljen, jer si ti hvala moja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Gle, oni mi govore: gdje je riječ Gospodnja? Neka dođe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A ja se ne zatezah ići za tobom kao pastir, i dana žalosnoga ne željeh, ti znaš; što je god izašlo iz usta mojih, pred tobom je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ne budi mi strah, ti si utočište moje u zlu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Neka se posrame koji me gone, a ja ne; neka se oni uplaše, a ja ne; pusti na njih zli dan, i dvostrukim polomom polomi ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ovako mi reče Gospod: idi, i stani na vrata sinova narodnijeh, na koja ulaze carevi Judini i na koja izlaze, i na svaka vrata Jerusalimska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I reci im: čujte riječ Gospodnju, carevi Judini i svi Judejci i svi Jerusalimljani, koji ulazite na ova vrata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ovako veli Gospod: čuvajte se da ne nosite bremena u subotu i ne unosite na vrata Jerusalimska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I ne iznosite bremena iz kuća svojih u subotu, i nikakoga posla ne radite, nego svetite subotu, kao što sam zapovjedio ocima vašim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ali ne poslušaše niti prignuše uha svojega, nego otvrdnuše vratom svojim da ne poslušaju i ne prime nauke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ako me poslušate, govori Gospod, da ne nosite bremena na vrata ovoga grada u subotu, nego svetite subotu ne radeći u nju nikakoga posla,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Tada će ulaziti na vrata grada ovoga carevi i knezovi, koji sjede na prijestolu Davidovu, na kolima i na konjma, oni i knezovi njihovi, Judejci i Jerusalimljani, i stajaće ovaj grad dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I dolaziće iz gradova Judinijeh i iz okoline Jerusalimske, i iz zemlje Venijaminove, i iz ravnice i iz gora i s juga, i donosiće žrtve paljenice i prinose s darom i kadom, i žrtve zahvalne donosiće u dom Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ako li me ne poslušate da svetite subotu i ne nosite bremena ulazeći na vrata Jerusalimska u subotu, onda ću raspaliti oganj na vratima njegovijem, koji će upaliti dvorove Jerusalimske i neće se ugasiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga