1 Riječ Gospodnja koja dođe Jeremiji o suši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Juda tuži, i vrata su mu žalosna; leže na zemlji u crno zaviti; vika iz Jerusalima podiže se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Najveći između njih šalju najmanje na vodu; došavši na studence ne nalaze vode, vraćaju se s praznijem sudovima svojim, stide se i srame se i pokrivaju glavu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Zemlja je ispucala, jer ne bješe dažda na zemlji; zato se težaci stide i pokrivaju glavu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I košuta u polju ostavlja mlade svoje, jer nema trave.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I divlji magarci stojeći na visovima vuku u se vjetar kao zmajevi, oči im iščilješe, jer nema trave.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kad bezakonja naša svjedoče na nas, Gospode, učini radi imena svojega; jer je mnogo odmeta naših, tebi sagriješismo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Nade Izrailjev! spasitelju njegov u nevolji! zašto si kao tuđin u ovoj zemlji i kao putnik koji se uvrati da prenoći?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zašto si kao umoran čovjek, kao junak, koji ne može izbaviti? Ta, ti si usred nas, Gospode, i ime je tvoje prizvano na nas; nemoj nas ostaviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ovako govori Gospod za narod ovaj: milo im je da se skitaju, ne ustavljaju nogu svojih, zato nijesu mili Gospodu; sada će se opomenuti bezakonja njihova i pohodiće grijehe njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Potom reče mi Gospod: ne moli se za taj narod da bi mu bilo dobro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ako će i postiti, neću uslišiti vike njihove; i ako će prinijeti žrtve paljenice i dar, neće mi to ugoditi, nego mačem i glađu i pomorom pomoriću ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Tada rekoh: oh, Gospode Gospode, evo, proroci im govore: nećete vidjeti mača, i neće biti gladi u vas, nego ću vam dati mir pouzdan na ovom mjestu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A Gospod mi reče: laž prorokuju ti proroci u moje ime, nijesam ih poslao, niti sam im zapovjedio, niti sam im govorio; lažne utvare i gatanje i ništavilo i prijevaru srca svojega oni vam prorokuju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Zato ovako veli Gospod za proroke koji prorokuju u moje ime a ja ih nijesam poslao, i govore: neće biti mača ni gladi u ovoj zemlji: od mača i gladi izginuće ti proroci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A narod ovaj kojemu oni prorokuju biće povaljan po ulicama Jerusalimskim od gladi i mača, i neće biti nikoga da ih pogrebe, njih, žene njihove i sinove njihove i kćeri njihove; tako ću izliti na njih zloću njihovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Reci im dakle ovu riječ: neka oči moje liju suze danju i noću i neka ne prestaju, jer djevojka kći mojega naroda satr se veoma, od udarca preljuta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ako izidem u polje, eto pobijenijeh mačem; ako uđem u grad, eto iznemoglijeh od gladi; jer i prorok i sveštenik otidoše u zemlju koje ne znaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Eda li si sasvijem odbacio Judu? eda li je omrzao duši tvojoj Sion? Zašto si nas udario tako da nam nema lijeka? Čekasmo mir ali nema dobra; i vrijeme da ozdravimo, a gle, strah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Priznajemo, Gospode, zloću svoju, bezakonje otaca svojih, zgriješili smo ti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Nemoj nas odvrći radi imena svojega; nemoj naružiti prijestola slave svoje, opomeni se zavjeta svojega s nama, nemoj ga ukinuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ima li među taštinama u naroda koji da daje dažd? ili nebesa daju li sitan dažd? Nijesi li ti to, Gospode Bože naš? Zato tebe čekamo, jer ti činiš sve to.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga