1 Ovako mi reče Gospod: idi i kupi sebi pojas lanen i opaši se njim, a ne meći ga u vodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Tako kupih pojas po riječi Gospodnjoj, i opasah se njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Potom dođe mi opet riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Uzmi taj pojas što si kupio, što je oko tebe, pa se digni i idi na Efrat, i sakrij ga ondje u kaku rasjelinu kamenu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I otidoh i sakrih ga kod Efrata, kako mi zapovjedi Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A poslije mnogo vremena reče mi Gospod: ustani i idi na Efrat, i uzmi pojas koji ti zapovjedih da sakriješ ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I otidoh na Efrat i otkopah i uzeh pojas s mjesta gdje ga bijah sakrio; a gle, pojas otruhnuo, i ne bješe ni za što.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tada mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ovako veli Gospod: tako ću učiniti da otruhne ponos Judin i veliki ponos Jerusalimski,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Toga naroda nevaljaloga, što neće da sluša mojih riječi, što hodi po mislima srca svojega i ide za drugim bogovima služeći im i klanjajući im se; i biće kao taj pojas, koji nije ni za što.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer kako se pojas pripoji oko čovjeka, tako bijah pripojio oko sebe sav dom Izrailjev i sav dom Judin, veli Gospod, da bi bili moj narod na slavu i hvalu i diku; ali ne poslušaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zato im reci ovu riječ: ovako veli Gospod Bog Izrailjev: svi se mjehovi pune vina. A oni će reći: zar ne znamo da se svi mjehovi pune vina?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Tada im reci: ovako veli Gospod: evo, ja ću napuniti pjanosti sve stanovnike ove zemlje i careve, koji sjede mjesto Davida na prijestolu njegovu, i sveštenike i proroke i sve stanovnike Jerusalimske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I razbiću ih jednoga o drugoga, i oceve i sinove, veli Gospod; neću požaliti ni poštedjeti niti se smilovati, da ih ne potrem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Slušajte i čujte, nemojte se ponositi, jer Gospod govori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Dajte slavu Gospodu Bogu svojemu dok nije spustio mrak, dokle se nijesu spotakle noge vaše po gorama mračnijem, da čekate svjetlost a on je obrati u sjen smrtni i pretvori u tamu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ako li ovo ne poslušate, duša će moja plakati tajno radi oholosti vaše i roniti suze, suze će teći iz oka mojega, jer će se zarobiti stado Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Reci caru i carici: dolje sjedite, jer će se slavni vijenac vaš skinuti s vaše glave.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Gradovi južni zatvoriće se i neće biti nikoga da ih otvori, odvešće se Juda u ropstvo, sasvijem će se odvesti u ropstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Podignite oči svoje i vidite one što idu od sjevera. Gdje je stado što ti je predano, stado slave tvoje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Šta ćeš reći kad te pohodi? Jer si ih ti naučio da budu knezovi nad tobom. Neće li te spopasti bolovi kao ženu kad se porađa?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ako li rečeš u srcu svom: zašto me to zadesi? za mnoštvo bezakonja tvojega uzgrnuće se skuti tvoji i obuća ti se skinuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Može li Etiopljanin promijeniti kožu svoju ili ris šare svoje? možete li vi činiti dobro naučivši se činiti zlo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Zato ću ih razmetnuti kao što razmeće pljevu vjetar iz pustinje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 To je dio tvoj i obrok tvoj od mene, govori Gospod, zato što si me zaboravio i pouzdao se u laž.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Zato ću ti ja uzgrnuti skute na lice da se vidi sramota tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Preljube tvoje, rzanje tvoje, sramotna kurvarstva tvoja po humovima, po poljima, gadove tvoje vidio sam; teško tebi, Jerusalime! zar se nećeš očistiti? dokle još?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga