1 Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Slušajte riječi ovoga zavjeta, i kazujte ljudima Judinijem i stanovnicima Jerusalimskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I reci im: ovako veli Gospod Bog Izrailjev: proklet da je ko ne posluša riječi ovoga zavjeta,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Koji zapovjedih ocima vašim kad ih izvedoh iz zemlje Misirske iz peći gvozdene govoreći: slušajte glas moj i tvorite ovo sve kako vam zapovijedam, pa ćete mi biti narod i ja ću vam biti Bog,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Da bih ispunio zakletvu kojom se zakleh ocima vašim da ću im dati zemlju u kojoj teče mlijeko i med, kako se vidi danas. A ja odgovorih i rekoh: amin, Gospode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Potom reče mi Gospod: kazuj sve ove riječi po gradovima Judinijem i po ulicama Jerusalimskim govoreći: slušajte riječi ovoga zavjeta, i izvršujte ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer tvrdo zasvjedočavah ocima vašim otkad ih izvedoh iz zemlje Misirske do danas, zarana jednako govoreći: slušajte glas moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ali ne poslušaše i ne prignuše uha svojega, nego hodiše svaki za mislima zloga srca svojega; zato pustih na njih sve riječi ovoga zavjeta, koji zapovjedih da vrše a oni ne vršiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tada mi reče Gospod: buna je među ljudima Judinijem i stanovnicima Jerusalimskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Vratili su se na bezakonja starijeh svojih, koji ne htješe slušati mojih riječi, i idu za drugim bogovima, te im služe; dom Izrailjev i dom Judin pokvariše zavjet moj, koji učinih s ocima njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zato ovako veli Gospod: evo, ja ću pustiti na njih zlo, iz kojega neće moći izaći, i vapiće k meni, ali ih neću uslišiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tada će gradovi Judini i stanovnici Jerusalimski ići i vapiti k bogovima kojima kade, ali im neće pomoći u nevolji njihovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer imaš bogova, Judo, koliko gradova, i koliko ima ulica u Jerusalimu, toliko podigoste oltara sramotnijeh, oltara, da kadite Valu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ti se dakle ne moli za taj narod, i ne podiži vike ni molbe za njih, jer ih neću uslišiti kad zavapiju k meni u nevolji svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Što će mili moj u domu mom, kad čini grdilo s mnogima, i sveto meso otide od tebe, i veseliš se kad zlo činiš?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Gospod te nazva maslinom zelenom, lijepom radi dobroga roda; ali s hukom velikoga vjetra raspali oganj oko nje, i grane joj se polomiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer Gospod nad vojskama, koji te je posadio, izreče zlo po te, za zloću doma Izrailjeva i doma Judina, koju činiše među sobom da bi me razgnjevili kadeći Valu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Gospod mi objavi, te znam; ti mi pokaza djela njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A ja bijah kao jagnje i tele koje se vodi na klanje, jer ne znadijah da se dogovaraju na me: oborimo drvo s rodom njegovijem, i istrijebimo ga iz zemlje živijeh, da mu se ime ne spominje više.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ali, Gospode nad vojskama, sudijo pravedni, koji ispituješ bubrege i srce, daj da vidim osvetu tvoju na njima, jer tebi kazah parbu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Zato ovako veli Gospod za Anatoćane, koji traže dušu tvoju govoreći: ne prorokuj u ime Gospodnje, da ne pogineš od naših ruku;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Zato ovako veli Gospod nad vojskama: evo, ja ću ih pohoditi; mladići će njihovi izginuti od mača, sinovi njihovi i kćeri njihove izginuće od gladi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I neće biti od njih ostatka; jer ću pustiti zlo na Anatoćane kad ih pohodim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga