1 Ali neće se onako zamračiti pritiješnjena zemlja kao prije kad se dotače zemlje Zavulonove i zemlje Neftalimove, ili kao poslije kad dosađivaše na putu k moru s one strane Jordana Galileji neznabožačkoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Narod koji hodi u tami vidjeće vidjelo veliko, i onima koji sjede u zemlji gdje je smrtni sjen zasvijetliće vidjelo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Umnožio si narod, a nijesi mu uveličao radosti; ali će se radovati pred tobom kao što se raduju o žetvi, kao što se vesele kad dijele plijen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer si slomio jaram u kom vucijaše, i štap kojim ga bijahu po plećima i palicu nasilnika njegova kao u dan Madijanski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer će obuća svakoga ratnika koji se bije u graji i odijelo u krv uvaljano izgorjeti i biti hrana ognju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer nam se rodi dijete, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu, i ime će mu biti: divni, savjetnik, Bog silni, otac vječni, knez mirni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Bez kraja će rasti vlast i mir na prijestolu Davidovu i u carstvu njegovu da se uredi i utvrdi sudom i pravdom otsada dovijeka. To će učiniti revnost Gospoda nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Gospod posla riječ Jakovu, i ona pade u Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I znaće sav narod, Jefrem i stanovnici Samarijski, koji oholo i ponosita srca govore:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Padoše opeke, ali ćemo mi zidati od tesana kamena; dudovi su posječeni, ali ćemo mi zamijeniti kedrima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ali će Gospod podignuti protivnike Resinove na nj, i skupiće neprijatelje njegove,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Sirce s istoka i Filisteje sa zapada, te će ždrijeti Izrailja na sva usta. Kod svega toga neće se odvratiti gnjev njegov, nego će ruka njegova još biti podignuta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer se narod neće obratiti k onomu ko ga bije, i neće tražiti Gospoda nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Zato će otsjeći Gospod Izrailju glavu i rep, granu i situ u jedan dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Starješina i ugledan čovjek to je glava, a prorok koji uči laž to je rep.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer koji vode taj narod, oni ga zavode, a koje vode, oni su propali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Zato se Gospod neće radovati mladićima njegovijem, i na sirote njegove i na udovice njegove neće se smilovati, jer su svikoliki licemjeri i zlikovci, i svaka usta govore nevaljalstvo. Kod svega toga neće se odvratiti gnjev njegov, nego će ruka njegova još biti podignuta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer će se razgorjeti bezbožnost kao oganj, koji sažeže čkalj i trnje, pa upali gustu šumu, te otide u dim visoko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Od gnjeva Gospoda nad vojskama zamračiće se zemlja i narod će biti kao hrana ognju, niko neće požaliti brata svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I zgrabiće s desne strane, pa će opet biti gladan, i ješće s lijeve strane, pa se opet neće nasititi; svaki će jesti meso od mišice svoje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Manasija Jefrema, i Jefrem Manasiju, a obojica će se složiti na Judu. Kod svega toga neće se odvratiti gnjev njegov, nego će ruka njegova još biti podignuta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga