1 Potražiše me koji ne pitahu za me; nađoše me koji me ne tražahu; rekoh narodu koji se ne zove mojim imenom: evo me, evo me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Vas dan pružah ruke svoje narodu nepokornu, koji ide za svojim mislima putem koji nije dobar,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Narodu, koji me jednako gnjevi u oči, koji prinosi žrtve u vrtovima i kadi na opekama;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Koji sjede kod grobova i noćuju u pećinama, jedu meso svinjeće i juha im je nečista u sudovima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Koji govore: odlazi, ne dohvataj me se, jer sam svetiji od tebe. Ti su dim u nozdrvama mojim, oganj koji gori vas dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Eto, napisano je preda mnom: neću mučati, nego ću platiti, platiću im u njedra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Za bezakonja vaša i za bezakonja otaca vaših, veli Gospod, koji kadiše na gorama, i na humovima ružiše me, izmjeriću im u njedra platu za djela koja činiše od početka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ovako veli Gospod: kao kad ko nađe vina u grozdu, pa reče: ne kvari ga, jer je blagoslov u njemu, tako ću učiniti radi sluga svojih, neću ih potrti svijeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer ću izvesti sjeme iz Jakova i iz Jude našljednika gorama svojim, i naslijediće ih izbranici moji, i sluge moje naseliće se ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Saron će biti tor za ovce i dolina Ahorska počivalište za goveda narodu mojemu koji me traži.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A vi, koji ostavljate Gospoda, koji zaboravljate svetu goru moju, koji postavljate sto Gadu i ljevate naljev Meniju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Vas ću izbrojiti pod mač, i svi ćete pripasti na klanje, jer zvah a vi se ne odzivaste, govorih a vi ne slušaste, nego činiste što je zlo preda mnom i izabraste što meni nije po volji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zato ovako veli Gospod Gospod: gle, sluge će moje jesti, a vi ćete gladovati; gle, sluge će moje piti, a vi ćete biti žedni; gle, sluge će se moje veseliti, a vi ćete se stidjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Gle, sluge će moje pjevati od radosti u srcu, a vi ćete vikati od žalosti u srcu i ridaćete od tuge u duhu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I ostavićete ime svoje izbranima mojim za uklin; i Gospod će te Bog ubiti, a sluge će svoje nazvati drugim imenom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ko se uzblagosilja na zemlji, blagosiljaće se Bogom istinijem; a ko se uskune na zemlji, kleće se Bogom istinijem; jer će se prve nevolje zaboraviti i sakrivene će biti od očiju mojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer, gle, ja ću stvoriti nova nebesa i novu zemlju, i što je prije bilo neće se pominjati niti će na um dolaziti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Nego se radujte i veselite se dovijeka radi onoga što ću ja stvoriti; jer gle, ja ću stvoriti Jerusalim da bude veselje i narod njegov da bude radost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I ja ću se veseliti radi Jerusalima, i radovaću se radi naroda svojega, i neće se više čuti u njemu plač ni jauk.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Neće više biti ondje maloga djeteta ni starca koji ne bi navršio dana svojih; jer će dijete umirati od sto godina, a grješnik od sto godina biće proklet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I oni će graditi kuće i sjedjeće u njima; i sadiće vinograde i ješće rod njihov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Neće oni graditi a drugi se naseliti, neće saditi a drugi jesti, jer će dani narodu mojemu biti kao dani drvetu, i izbranicima će mojim ovetšati djela ruku njihovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Neće raditi uzalud, niti će rađati za strah, jer će biti sjeme blagoslovenijeh od Gospoda, i natražje će njihovo biti s njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I prije nego poviču, ja ću se odazvati; još će govoriti, a ja ću uslišiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Vuk i jagnje zajedno će pasti, i lav će jesti slamu kao vo; a zmiji će biti hrana prah; neće uditi ni potirati na svoj svetoj gori mojoj, veli Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga