1 O da bi razdro nebesa i sišao, da se rastope gore od tebe,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kao što se na ognju razgori granje i voda uzavri od ognja, da ime tvoje poznadu neprijatelji tvoji i da narodi drkću od tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Kad si činio strahote kojima se ne nadasmo, ti si slazio, i gore se rastapahu od tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Otkako je vijeka ne ču se, niti se ušima dozna, niti oko vidje Boga osim tebe da bi tako učinio onima koji ga čekaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Sretao si onoga koji se raduje tvoreći pravdu; pominju te na putovima tvojim; gle, ti si se razgnjevio što griješismo; da na njima jednako ostasmo, bismo se spasli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ali svi bijasmo kao nečisto što, i sva naša pravda kao nečista haljina; zato opadosmo svi kao list, i bezakonja naša kao vjetar odnesoše nas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Nikoga ne bi da priziva ime tvoje, da ustane da se tebe drži, jer si sakrio lice svoje od nas i rastopio si nas bezakonjem našim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ali sada, Gospode, ti si naš otac; mi smo kao, a ti si naš lončar, i svi smo djelo ruku tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Gospode, ne gnjevi se veoma, i ne pominji dovijeka bezakonja; evo, pogledaj; mi smo svi tvoj narod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Gradovi svetosti tvoje opustješe; Sion opustje, Jerusalim posta pustoš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Dom naše svetinje i naše krasote, u kom te slaviše oci naši, izgorje ognjem, i sve što nam bješe drago potrveno je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Hoćeš li se na to uzdržati, Gospode, i mučati, i jednako nas mučiti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga