1 Ko je ono što ide iz Edoma, iz Vosora, u crvenijem haljinama? krasno odjeven, koračajući u veličini sile svoje? Ja sam, koji govorim pravdu i vrijedan sam spasti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Zašto ti je crveno odijelo i haljine ti kao u onoga koji gazi u kaci?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Gazih sam u kaci, i niko između naroda ne bješe sa mnom; ali ih izgazih u gnjevu svom i potlačih u ljutini svojoj; i krv njihova poprska mi haljine i iskaljah sve odijelo svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer je dan od osvete u srcu mom, i dođe godina da se moji iskupe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Pogledah, a nikoga ne bješe da pomože, i začudih se što nikoga ne bješe da podupre; ali me desnica moja izbavi i jarost moja poduprije me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I izgazih narode u gnjevu svom, i opojih ih jarošću svojom, i prolih na zemlju krv njihovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Pominjaću dobrotu Gospodnju, hvalu Gospodnju za sve što nam je učinio Gospod, i mnoštvo dobra što je učinio domu Izrailjevu po milosti svojoj i po velikoj dobroti svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer reče: doista su moj narod, sinovi, koji neće iznevjeriti. I bi im spasitelj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 U svakoj tuzi njihovoj on bješe tužan, i anđeo, koji je pred njim, spase ih. Ljubavi svoje radi i milosti svoje radi on ih izbavi, i podiže ih i nosi ih sve vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ali se odmetaše i žalostiše sveti duh njegov; zato im posta neprijatelj, i ratova na njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ali se opomenu starijeh vremena, Mojsija, naroda svojega: gdje je onaj koji ih izvede iz mora s pastirem stada svojega? gdje je onaj što metnu usred njih sveti duh svoj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Koji ih vodi slavnom mišicom svojom za desnicu Mojsijevu? koji razdvoji vodu pred njima, da steče sebi vječno ime?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Koji ih vodi preko bezdana kao konja preko pustinje, da se ne spotakoše?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Duh Gospodnji vodi ih tiho, kao kad stoka slazi u dolinu; tako si vodio svoj narod da stečeš sebi slavno ime.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Pogledaj s neba, i vidi iz stana svetinje svoje i slave svoje, gdje je revnost tvoja i sila tvoja, mnoštvo milosrđa tvojega i milosti tvoje? eda li će se meni ustegnuti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ti si zaista otac naš, ako i ne zna Avram za nas, i Izrailj nas ne poznaje; ti si, Gospode, otac naš, ime ti je otkako je vijeka izbavitelj naš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Zašto si nam dao da zađemo, Gospode, s putova tvojih? da nam otvrdne srce da te se ne bojimo? Vrati se radi sluga svojih, radi plemena našljedstva svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Za malo naslijedi narod svetosti tvoje; neprijatelji naši pogaziše svetinju tvoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Postasmo kao oni kojima nijesi nigda vladao niti je prizivano ime tvoje nad njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga