1 Siona radi neću umuknuti, i Jerusalima radi neću se umiriti, dokle ne izađe kao svjetlost pravda njegova i spasenje se njegovo razgori kao svijeća.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Tada će vidjeti narodi pravdu tvoju i svi carevi slavu tvoju, i prozvaćeš se novijem imenom, koje će usta Gospodnja izreći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I bićeš krasan vijenac u ruci Gospodnjoj i carska kruna u ruci Boga svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Nećeš se više zvati ostavljena, niti će se zemlja tvoja zvati pustoš, nego ćeš se zvati milina moja i zemlja tvoja udata, jer ćeš biti mio Gospodu i zemlja će tvoja biti udata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer kao što se momak ženi djevojkom, tako će se sinovi tvoji oženiti tobom; i kako se raduje ženik nevjesti, tako će se tebi radovati Bog tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Na zidovima tvojim, Jerusalime, postavih stražare, koji neće umuknuti nigda, ni danju ni noću. Koji pominjete Gospoda, nemojte mučati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I ne dajte da se umukne o njemu dokle ne utvrdi i učini Jerusalim slavom na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Zakle se Gospod desnicom svojom i krjepkom mišicom svojom: neću više dati žita tvojega neprijateljima tvojim da jedu, niti će tuđini piti vina tvojega, oko kojega si se trudio;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Nego koji ga žanju, oni će ga jesti i hvaliti Gospoda, i koji ga beru oni će ga piti u trijemovima svetinje moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Prođite, prođite kroz vrata, pripravite put narodu; poravnite, poravnite put, uklonite kamenje, podignite zastavu narodima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Evo, Gospod oglasi do krajeva zemaljskih; recite kćeri Sionskoj: evo, spasitelj tvoj ide; evo, plata je njegova kod njega i djelo njegovo pred njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I oni će se prozvati narod sveti, iskupljenici Gospodnji; a ti ćeš se prozvati: traženi, grad neostavljeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga