1 Duh je Gospoda Boga na meni, jer me Gospod pomaza da javljam dobre glase krotkima, posla me da zavijem ranjene u srcu, da oglasim zarobljenima slobodu i sužnjima da će im se otvoriti tamnica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Da oglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete Boga našega, da utješim sve žalosne,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Da učinim žalosnima u Sionu i dam im nakit mjesto pepela, ulje radosti mjesto žalosti, odijelo za pohvalu mjesto duha tužnoga, da se prozovu hrastovi pravde, sad Gospodnji za slavu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I oni će sazidati davnašnje pustoline, podignuće stare razvaline i ponoviće gradove puste, što leže razvaljeni od mnogo naraštaja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I tuđini će stajati i pasti stada vaša, i inostranci će biti vaši orači i vinogradari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A vi ćete se zvati sveštenici Gospodnji, sluge Boga našega govoriće vam se, blago naroda ješćete i slavom njihovom hvalićete se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Za dvostruku sramotu vašu, i što se pjevaše: rug je dio njihov, zato će u zemlji njihovoj naslijediti dvojinom i imaće vječnu radost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer ja Gospod ljubim pravdu i mrzim na grabež sa žrtvom paljenicom, i daću im platu uistinu, i vječan zavjet učiniću s njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I sjeme će se njihovo znati u narodima i natražje njihovo među plemenima; ko ih god vidi poznaće ih da su sjeme koje je blagoslovio Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Veoma ću se radovati u Gospodu, i duša će se moja veseliti u Bogu mojem, jer me obuče u haljine spasenja i plaštem pravde ogrte me kao kad ženik namjesti nakit i kao kad se nevjesta uresi uresom svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer kao što iz zemlje raste bilje i u vrtu niče što se posije, tako će Gospod Bog učiniti da nikne pravda i pohvala pred svijem narodima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga