1 Ustani, svijetli se, jer dođe svjetlost tvoja, i slava Gospodnja obasja te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer, gle, mrak će pokriti zemlju i tama narode; a tebe će obasjati Gospod i slava njegova pokazaće se nad tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I narodi će doći k vidjelu tvojemu i ka svjetlosti koja će te obasjati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Podigni oči svoje unaokolo, i vidi: svi se skupljaju i idu k tebi, sinovi će tvoji iz daleka doći i kćeri tvoje nosiće se u naručju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tada ćeš vidjeti, i obradovaćeš se, i srce će ti se udiviti i raširiti, jer će se k tebi okrenuti mnoštvo morsko i sila naroda doći će k tebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Mnoštvo kamila prekriliće te, dromedari iz Madijama i Efe; svi iz Save doći će, zlato i kad donijeće, i slavu Gospodnju javljaće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Sva stada Kidarska skupiće se k tebi, ovnovi Navajotski biće ti na potrebu; prineseni na oltaru mom biće ugodni, i dom slave svoje proslaviću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ko su ono što lete kao oblaci i kao golubovi na prozore svoje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ostrva će me čekati i prve lađe Tarsiske, da dovezu sinove tvoje iz daleka, i s njima srebro njihovo i zlato njihovo, imenu Gospoda Boga tvojega i sveca Izrailjeva, jer te proslavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I tuđini će sazidati zidove tvoje, i carevi njihovi služiće ti; jer u gnjevu svom udarih te, a po milosti svojoj pomilovaću te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I tvoja će vrata biti svagda otvorena, neće se zatvoriti ni danju ni noću, da ti se dovede sila naroda, i carevi njihovi da se dovedu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer narod i carstvo, koje ti ne bi služilo, poginuće, taki će se narodi sasvijem zatrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Slava Livanska tebi će doći, jela, brijest i šimšir, da ukrase mjesto svetinje moje da bih proslavio mjesto nogu svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I sinovi onijeh koji su te mučili doći će k tebi klanjajući se, i svi koji te preziraše padaće k stopalima nogu tvojih, i zvaće te gradom Gospodnjim, Sionom sveca Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Što si bio ostavljen i mrzak tako da niko nije prolazio kroza te, mjesto toga ću ti učiniti vječnu slavu, i veselje od koljena do koljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer ćeš mlijeko naroda sati, i sise carske dojićeš, i poznaćeš da sam ja Gospod spasitelj tvoj i izbavitelj tvoj, silni Jakovljev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Mjesto mjedi donijeću zlata, i mjesto gvožđa donijeću srebra, i mjedi mjesto drva, i gvožđa mjesto kamenja, i postaviću ti za upravitelje mir i za nastojnike pravdu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Neće se više čuti nasilje u tvojoj zemlji ni pustošenje i potiranje na međama tvojim; nego ćeš zvati zidove svoje spasenjem i vrata svoja hvalom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Neće ti više biti sunce vidjelo danju, niti će ti sjajni mjesec svijetliti; nego će ti Gospod biti vidjelo vječno i Bog tvoj biće ti slava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Neće više zalaziti sunce tvoje, niti će mjesec tvoj pomrčati; jer će ti Gospod biti vidjelo vječno, i dani žalosti tvoje svršiće se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I tvoj će narod biti sav pravedan, naslijediće zemlju navijek; mladica koju sam posadio, djelo ruku mojih biće na moju slavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Od maloga će postati tisuća i od nejakoga silan narod; ja Gospod brzo ću učiniti to kad bude vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga