1 Ovako veli Gospod: pazite na sud, i tvorite pravdu, jer će skoro doći spasenje moje, i pravda će se moja objaviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Blago čovjeku koji tako čini, i sinu čovječijemu koji se drži toga čuvajući subotu da je ne oskvrni, čuvajući ruku svoju da ne učini zla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I neka ne govori tuđin koji pristane uz Gospoda: Gospod me je odlučio od svoga naroda; i neka ne govori uškopljenik: gle, ja sam suho drvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer ovako veli Gospod za uškopljenike: koji drže subote moje i izbiraju što je meni ugodno, i drže zavjet moj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Njima ću dati u domu svom i među zidovima svojim mjesto i ime bolje nego sinova i kćeri, ime vječno daću svakome od njih, koje se neće zatrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A tuđine koji pristanu uz Gospoda da mu služe i da ljube ime Gospodnje, da mu budu sluge, koji god drže subotu da je ne oskvrne i drže zavjet moj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Njih ću dovesti na svetu goru svoju i razveseliću ih u domu svojem molitvenom; žrtve njihove paljenice i druge žrtve biće ugodne na oltaru mom, jer će se dom moj zvati dom molitve svijem narodima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Gospod Gospod govori, koji sabira prognanike Izrailjeve: još ću mu sabrati osim onijeh koji su sabrani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Sve zvijeri poljske, hodite da jedete, sve zvijeri šumske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Svi su mu stražari slijepi, ništa ne znaju, svi su psi nijemi, ne mogu lajati, sanljivi su, leže, mio im je drijemež.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I psi su proždrljivi, koji ne znaju za sitost; i pastiri su koji ne znaju za razum, svaki se okreće svojim putem, svaki za svojom korišću sa svoga kraja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Hodite, uzeću vina i napićemo se silovita pića, i sjutra će biti kao danas, i još mnogo više.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga