1 Veseli se, nerotkinjo koja ne rađaš, zapjevaj i poklikni ti, koja ne trpiš muka od porođaja, jer pusta ima više djece negoli ona koja ima muža, veli Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Raširi mjesto šatora svojega, i zavjesi stana tvojega neka se razastru, ne brani, produlji uža svoja, kolje svoje utvrdi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer ćeš se nadesno i nalijevo rasprostraniti, i sjeme će tvoje naslijediti narode, i puste će gradove naseliti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ne boj se, jer se nećeš osramotiti, i nemoj se stidjeti, jer nećeš biti prijekorna, nego ćeš zaboraviti sramotu mladosti svoje, i prijekora udovišta svojega nećeš se više sjećati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer ti je muž tvorac tvoj, ime mu je Gospod nad vojskama, i izbavitelj ti je svetac Izrailjev, Bog svoj zemlji zvaće se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer kao ženu ostavljenu i u duhu ožalošćenu dozva te Gospod, i kao mladu ženu puštenu, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Za malo ostavih te, ali s velikom milošću pribraću te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 U malom gnjevu sakrih za čas lice svoje od tebe, ali ću te vječnom milošću pomilovati, veli izbavitelj tvoj Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer mi je to kao potop Nojev: jer kao što se zakleh da potop Nojev neće više doći na zemlju, tako se zakleh da se neću razgnjeviti na te niti ću te karati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ako će se i gore pomaknuti i humovi se pokolebati, opet milost moja neće se odmaknuti od tebe, i zavjet mira mojega neće se pokolebati, veli Gospod, koji ti je milostiv.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Nevoljnice, koju vjetar razmeće, koja si bez utjehe, evo ja ću namjestiti kamenje tvoje na mramoru porfirnom, i osnovaću te na safirima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I načiniću ti prozore od kristala, i vrata od kamena rubina, i sve međe tvoje od dragoga kamenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A sinovi će tvoji svi biti naučeni od Gospoda, i obilan mir imaće sinovi tvoji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Pravdom ćeš se utvrditi, daleko ćeš biti od nasilja, te se nećeš bojati, i od strahote, jer ti se neće približiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Gle, biće ih koji će se sabirati na te, ali neće biti od mene; koji se god saberu na te, pašće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Gle, ja sam stvorio kovača koji raspaljuje ugljevlje i vadi oruđe za svoj posao, ja sam stvorio i krvnika da ubija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Nikako oružje načinjeno protiv tebe neće biti srećno, i svaki jezik koji se podigne na te na sudu saprećeš. To je našljedstvo sluga Gospodnjih i pravda njihova od mene, veli Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga