1 Probudi se, probudi se, obuci se u silu svoju, Sione; obuci krasne haljine svoje, Jerusalime grade sveti; jer neće više ući u tebe neobrezani i nečisti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Otresi prah sa sebe, ustani, sjedi, Jerusalime; skini okove s vrata svojega, zarobljena kćeri Sionska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer ovako veli Gospod: zabadava se prodadoste, i iskupiste se bez novaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer ovako veli Gospod Gospod: u Misir siđe moj narod prije da ondje žive kao došljaci; ali Asirci im činiše silu ni za što.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A sada što ću tu? veli Gospod; jer je narod moj zaboravljen ni za što; koji vladaju njim, cvijele ga, veli Gospod, i jednako svaki dan huli se na ime moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Zato će poznati narod moj ime moje, zato će poznati u onaj dan da sam ja koji govorim: evo me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kako su krasne na gorama noge onoga koji nosi dobre glase, koji oglašuje mir, koji javlja dobro, oglašuje spasenje, govori Sionu: Bog tvoj caruje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Stražari će tvoji podignuti glas, podignuće glas, i svi će zapjevati, jer će očima vidjeti gdje Gospod vodi natrag Sion.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Klikujte i pjevajte, razvaline Jerusalimske, jer Gospod utješi narod svoj, izbavi Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Zagali Gospod svetu mišicu svoju pred svijem narodima, da vide svi krajevi zemaljski spasenje Boga našega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Otstupite, otstupite, izidite odatle, ne dotičite se ničega nečista; izidite ispred njega, očistite se vi koji nosite sude Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer nećete izaći u hitnji, niti ćete ići bježeći; jer će Gospod ići pred vama, i zadnja vojska biće vam Bog Izrailjev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Gle, sluga će moj biti srećan, podignuće se i uzvisiće se i proslaviće se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Kako se mnogi začudiše tebi, što bijaše nagrđen u licu mimo svakoga čovjeka, i u stasu mimo sinove čovječije,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Tako će opet udiviti mnoge narode, carevi će pred njim zatisnuti usta svoja, jer će vidjeti što im nije kazivano i razumjeće što nijesu slušali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga