1 Ovako veli Gospod: gdje je raspusna knjiga matere vaše kojom je pustih? ili koji je između rukodavalaca mojih kome vas prodadoh? Gle, za bezakonja svoja prodadoste se i za vaše prijestupe bi puštena mati vaša.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Zašto kad dođoh ne bi nikoga? kad zvah, niko se ne odazva? da nije kako god okračala ruka moja, te ne može iskupiti? ili nema u mene snage da izbavim? Gle, prijetnjom svojom isušujem more; obraćam rijeke u pustinju da se usmrde ribe njihove zato što nestane vode, i mru od žeđi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Oblačim nebesa u mrak, i kostrijet im dajem za pokrivač.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Gospod Gospod dade mi jezik učen da umijem progovoriti zgodnu riječ umornom; budi svako jutro, budi mi uši, da slušam kao učenici.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Gospod Gospod otvori mi uši, i ja se ne protivih, ne otstupih natrag.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Leđa svoja podmetah onima koji me bijahu i obraze svoje onima koji me čupahu; ne zaklonih lica svojega od ruga ni od zapljuvanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer mi Gospod Gospod pomaže, zato se ne osramotih, zato stavih čelo svoje kao kremen, i znam da se neću postidjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Blizu je onaj koji me pravda; ko će se preti sa mnom? stanimo zajedno; ko je suparnik moj? neka pristupi k meni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Gle, Gospod Gospod pomagaće mi: ko će me osuditi? Gle, svi će oni kao haljina ovetšati, moljac će ih izjesti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ko se među vama boji Gospoda i sluša glas sluge njegova? Ko hodi po mraku i nema vidjela, neka se uzda u ime Gospodnje i neka se oslanja na Boga svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Gle, svi koji ložite oganj i opasujete se iskrama, idite u svjetlosti ognja svojega i u iskrama koje raspaliste. To vam je iz moje ruke, u mukama ćete ležati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga