1 Zapjevaću sada dragome svojemu pjesmu dragoga svojega o vinogradu njegovu. Dragi moj ima vinograd na rodnu brdašcu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I ogradi ga, i otrijebi iz njega kamenje, i nasadi ga plemenitom lozom, i sazida kulu usred njega, i iskopa pivnicu u njemu, i počeka da rodi grožđem, a on rodi vinjagom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Pa sada, stanovnici Jerusalimski i ljudi Judejci, sudite između mene i vinograda mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Što je još trebalo činiti vinogradu mojemu što mu ne učinih? kad čekah da rodi grožđem, zašto rodi vinjagom?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Sada ću vam kazati što ću učiniti vinogradu svojemu. Oboriću mu ogradu, neka opusti; razvaliću mu zid, neka se pogazi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Uparložiću ga, neće se rezati ni kopati, nego će rasti čkalj i trnje, i zapovjediću oblacima da ne puštaju više dažda na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Da, vinograd je Gospoda nad vojskama dom Izrailjev, i ljudi su Judejci mili sad njegov; on čeka sud, a gle nasilja, čeka pravdu, a gle vike.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Teško onima koji sastavljaju kuću s kućom, i njivu na njivu nastavljaju, da već ne bude mjesta i vi sami ostanete u zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Od Gospoda nad vojskama čuh: mnoge kuće opustjeće, u velikim i lijepijem neće biti nikoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer će deset rala vinograda dati jedan vat, i gomer sjemena daće efu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Teško onima koji rane, te idu na silovito piće i ostaju do mraka dok ih vino raspali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I na gozbama su im gusle i psaltiri i bubnji i svirale i vino; a ne gledaju na djela Gospodnja i ne vide rada ruku njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zato se narod moj odvede u ropstvo što ne znaju, i koje poštuje gladuju, i ljudstvo njegovo gine od žeđi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Zato se raširio grob i razvalio ždrijelo svoje preveć, i sići će u nj slava njegova i mnoštvo njegovo i vreva njegova i koji se vesele u njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I pognuće se prost čovjek, i visoki će se poniziti, i ponosite oči oboriće se;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Gospod nad vojskama uzvisiće se sudom, i Bog sveti posvetiće se pravdom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I jaganjci će pasti po svom običaju, i došljaci će jesti s pustijeh mjesta pretilinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Teško onima koji vuku bezakonje uzicama od taštine, i grijeh kao užem kolskim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Koji govore: neka pohiti, neka brzo dođe djelo njegovo, da vidimo, i neka se približi i dođe što je naumio svetac Izrailjev, da poznamo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Teško onima koji zlo zovu dobro, a dobro zlo, koji prave od mraka svjetlost a od svjetlosti mrak, koji prave od gorkoga slatko a od slatkoga gorko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Teško onima koji misle da su mudri, i sami su sebi razumni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Teško onima koji su jaki piti vino i junaci u miješanju silovita pića.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Koji pravdaju bezbožnika za poklon, a pravednima uzimaju pravdu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Zato kao što oganj proždire strnjiku i slame nestaje u plamenu, tako će korijen njihov biti kao trulež i cvijet njihov otići će kao prah, jer odbaciše zakon Gospoda nad vojskama i prezreše riječ sveca Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Zato se raspali gnjev Gospodnji na narod njegov, i mahnuv rukom svojom na nj udari ga da se gore zadrmaše i mrtva tjelesa njegova biše kao blato po ulicama. Kod svega toga gnjev se njegov ne odvrati, nego je ruka njegova još podignuta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I podignuće zastavu narodima daljnijem, i zazviždaće im s kraja zemlje; i gle, oni će doći odmah, brzo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Neće biti među njima umorna ni sustala, ni dremljiva ni sanljiva, nikome se neće raspasati pojas oko njega, niti će se kome otkinuti remen na obući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Strijele će im biti oštre, i svi lukovi njihovi zapeti; kopita u konja njihovijeh biće kao kremen i točkovi njihovi kao vihor.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Rika će im biti kao u lava, i rikaće kao lavići; bučaće i ugrabiće plijen i odnijeti ga, i neće biti nikoga da otme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Bučaće nad njim u to vrijeme kao što more buči. Tada će pogledati na zemlju, a to mrak i strah, i svjetlost će se pomračiti nad pogiblju njihovom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga