1 Poslušajte me, ostrva, i pazite, narodi daljni. Gospod me pozva od utrobe; od utrobe matere moje pomenu ime moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I učinio je usta moja da su kao oštar mač, u sjenu ruke svoje sakri me; učinio me je sjajnom strijelom, i u tulu svojem sakri me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I reče mi: ti si sluga moj, u Izrailju ću se tobom proslaviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A ja rekoh: uzalud se trudih, uzalud i naprazno potroših silu svoju; ali opet sud je moj u Gospoda i posao moj u Boga mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A sada govori Gospod, koji me je sazdao od utrobe materine da sam mu sluga, da mu dovedem natrag Jakova; ako se Izrailj i ne sabere, opet ću se proslaviti pred Gospodom, i Bog će moj biti sila moja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I reče mi: malo je da mi budeš sluga da se podigne pleme Jakovljevo i da se vrati ostatak Izrailjev, nego te učinih vidjelom narodima da budeš moje spasenje do krajeva zemaljskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ovako veli Gospod, izbavitelj Izrailjev, svetac njegov, onome kojega preziru, na koga se gadi narod, sluzi onijeh koji gospodare: carevi će vidjeti i ustati, i knezovi će se pokloniti radi Gospoda, koji je vjeran, radi sveca Izrailjeva, koji te je izabrao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ovako veli Gospod: u vrijeme milosno usliših te, i u dan spasenja pomogoh ti; i čuvaću te i daću te da budeš zavjet narodu da utvrdiš zemlju i naslijediš opustjelo našljedstvo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Da kažeš sužnjima: izidite; onima koji su u mraku: pokažite se. Oni će pokraj putova pasti, i paša će im biti po svijem visokim mjestima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Neće biti gladni ni žedni, neće ih biti vrućina ni sunce; jer kome ih je žao, on će ih voditi, i pokraj izvora vodenijeh provodiće ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I sve gore svoje obratiću u putove, i staze će moje biti povišene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Gle, ovi će iz daleka doći, gle, i oni od sjevera i od zapada, i oni iz zemlje Sinske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Pjevajte, nebesa, i veseli se, zemljo, podvikujte, gore, veselo; jer Gospod utješi svoj narod, i na nevoljnike svoje smilova se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ali Sion reče: ostavi me Gospod, i zaboravi me Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Može li žena zaboraviti porod svoj da se ne smiluje na čedo utrobe svoje? A da bi ga i zaboravila, ja neću zaboraviti tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Gle, na dlanovima sam te izrezao; zidovi su tvoji jednako preda mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Pohitjeće sinovi tvoji, a koji te raskopavaše i pustošiše, otići će od tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Podigni oči svoje unaokolo, i vidi: svi se oni skupljaju i idu k tebi. Tako bio ja živ, veli Gospod, svjema njima kao nakitom zaodjenućeš se, i uresićeš se njima kao nevjesta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer razvaline tvoje i pustoline i potrvena zemlja tvoja biće tada tijesna za stanovnike kad se udalje oni koji te proždiraše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I djeca koju ćeš imati, pošto si bila bez djece, reći će da čuješ: tijesno mi je ovo mjesto, pomakni se da se mogu nastaniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A ti ćeš reći u srcu svom: ko mi ih rodi, jer bijah sirota i inokosna, zarobljena i prognana? i ko ih othrani? eto, ja bijah ostala sama, a gdje oni bijahu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ovako veli Gospod Gospod: evo, podignuću ruku svoju k narodima, i k plemenima ću podignuti zastavu svoju, i donijeće sinove tvoje u naručju, i kćeri tvoje na ramenima će se nositi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I carevi će biti hranitelji tvoji i carice njihove tvoje dojkinje, i klanjaće ti se licem do zemlje, i prah s nogu tvojih lizaće, i poznaćeš da sam ja Gospod, i da se neće osramotiti oni koji mene čekaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Hoće li se junaku uzeti plijen i hoće li se oteti roblje pravednomu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Jer ovako govori Gospod: i roblje junaku uzeće se i plijen jakomu oteće se, jer ću se ja preti s onima koji se s tobom pru, i sinove tvoje ja ću izbaviti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I koji ti krivo čine, nahraniću ih njihovijem mesom i opiće se svojom krvlju kao novijem vinom; i poznaće svako tijelo da sam ja Gospod spasitelj tvoj i izbavitelj tvoj, jaki Bog Jakovljev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga