1 Čujte ovo, dome Jakovljev, koji se zovete imenom Izrailjevijem, i iz vode Judine izidoste, koji se kunete imenom Gospodnjim, i Boga Izrailjeva pominjete, ali ne po istini i po pravdi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer se imenuju po svetom gradu, oslanjaju se na Boga Izrailjeva, kojemu je ime Gospod nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Što je pređe bivalo, kazivah naprijed odavna, i što iz mojih usta izide i objavih, učinih brzo i zbi se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Znao sam da si uporan, i vrat da ti je gvozdena žila, i čelo da ti je od mjedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I zato ti odavna objavih, prije nego se zbi kazah ti, da ne bi rekao: idol moj učini to, i lik moj rezani i lik moj liveni zapovjediše tako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Čuo si; pogledaj sve to; a vi nećete li objavljivati? otsele ti javljam novo i sakriveno, što nijesi znao;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Sada se stvori, i nedavno, i prije ovoga dana nijesi čuo, da ne rečeš: gle, znao sam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Niti si čuo ni znao, i prije ti se uši ne otvoriše, jer znadijah da ćeš činiti nevjeru, i da se zoveš prestupnik od utrobe materine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Imena svojega radi ustegnuću gnjev svoj, i radi hvale svoje uzdržaću se prema tebi, da te ne istrijebim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Evo, pretopiću te, ali ne kao srebro, prebraću te u peći nevolje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Sebe radi, sebe radi učiniću, jer kako bi se hulilo na ime moje? i slave svoje neću dati drugome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Čuj me, Jakove i Izrailju, kojega ja pozvah: ja sam prvi, ja sam i pošljednji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I moja je ruka osnovala zemlju, i moja je desnica izmjerila nebesa peđu; kad ih zovnem, svi dođu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Skupite se svi i čujte: ko je od njih objavio ovo? Gospod ga miluje, on će izvršiti volju njegovu na Vavilonu, i mišica će njegova biti nasuprot Haldejcima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ja, ja rekoh, i pozvah ga, dovešću ga, i biće srećan na svom putu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Pristupite k meni, čujte ovo: od početka nijesam govorio tajno; otkako to bi, bijah ondje; a sada Gospod Gospod posla me i duh njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ovako veli Gospod, izbavitelj tvoj, svetac Izrailjev: ja sam Gospod Bog tvoj koji te učim da bi napredovao, vodim te putem kojim treba da ideš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 O, da si pazio na zapovjesti moje! mir bi tvoj bio kao rijeka, i pravda tvoja kao valovi morski;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I sjemena bi tvojega bilo kao pijeska, i poroda utrobe tvoje kao zrna njegovijeh; ime se njihovo ne bi zatrlo ni istrijebilo ispred mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Izidite iz Vavilona, bježite od Haldejaca; glasno pjevajući objavljujte, kazujte, razglašujte do krajeva zemaljskih; recite: izbavi Gospod slugu svojega Jakova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Neće ožednjeti kad ih povede preko pustinje; vodu iz stijene točiće im, jer će rascijepiti kamen i poteći će voda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Nema mira bezbožnicima, veli Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga