1 Ali sada ovako veli Gospod, koji te je stvorio, Jakove, i koji te je sazdao, Izrailju: ne boj se, jer te otkupih, pozvah te po imenu tvom; moj si.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kad pođeš preko vode, ja ću biti s tobom, ili preko rijeka, neće te potopiti; kad pođeš kroz oganj, nećeš izgorjeti i neće te plamen opaliti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer sam ja Gospod, Bog tvoj, svetac Izrailjev, spasitelj tvoj; dadoh u otkup za te Misir, Etiopsku i Sevu mjesto tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Otkako si mi postao drag, proslavio si se i ja te ljubih; i dadoh ljude za te i narode za dušu tvoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ne boj se, jer sam ja s tobom; od istoka ću dovesti sjeme tvoje, i od zapada sabraću te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Kazaću sjeveru: daj; i jugu: ne brani; dovedi sinove moje iz daleka i kćeri moje s krajeva zemaljskih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Sve, koji se zovu mojim imenom i koje stvorih na slavu sebi, sazdah i načinih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Izvedi narod slijepi koji ima oči, i gluhi koji ima uši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Svi narodi neka se skupe, i neka se saberu plemena; ko je između njih naprijed kazao to ili nam kazao što je bilo prije? Neka dovedu svjedoke svoje i opravdaju se; ili neka čuju, i reku: istina je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Vi ste moji svjedoci, veli Gospod, i sluga moj kojega izabrah, da biste znali i vjerovali mi i razumjeli da sam ja; prije mene nije bilo Boga niti će poslije mene biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ja sam, ja sam Gospod, i osim mene nema spasitelja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ja objavih, i spasoh, i naprijed kazah, a nikoji tuđ bog među vama, i vi ste mi svjedoci, veli Gospod, i ja sam Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ja sam od prije nego dan posta, i niko ne može izbaviti iz moje ruke; kad radim, ko će smesti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ovako govori Gospod izbavitelj vaš, svetac Izrailjev: vas radi poslaću u Vavilon i pobacaću sve prijevornice, i Haldejce s lađama, kojima se hvale.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ja sam Gospod svetac vaš, stvoritelj Izrailjev, car vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ovako govori Gospod koji je načinio po moru put i po silnijem vodama stazu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Koji izvodi kola i konje, vojsku i silu, da svi popadaju i ne mogu ustati, da se ugase kao što se gasi svještilo:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ne pominjite što je prije bilo i ne mislite o starijem stvarima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Evo, ja ću učiniti novo, odmah će nastati; nećete li ga poznati? Još ću načiniti u pustinji put, rijeke u suhoj zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Slaviće me zvijeri poljske, zmajevi i sove, što sam izveo u pustinji vode, rijeke u zemlji suhoj, da napojim narod svoj, izbranika svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Narod koji sazdah sebi, pripovjedaće hvalu moju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A ti, Jakove, ne priziva me, i bijah ti dosadan, Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Nijesi mi prinio jagnjeta na žrtvu paljenicu, i žrtvama svojim nijesi me počastio; nijesam te nagonio da mi služiš prinosima, niti sam te trudio da mi kadiš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Nijesi mi kupio za novce kada, niti si me pretilinom žrtava svojih nasitio, nego si me mučio svojim grijesima, i dosadio si mi bezakonjem svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ja, ja sam brišem tvoje prijestupe sebe radi, i grijeha tvojih ne pominjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Opomeni me, da se sudimo, kazuj, da se opravdaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Otac tvoj prvi sagriješi, i učitelji tvoji skriviše mi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Zato ću izbaciti iz svetinje knezove, i daću Jakova u prokletstvo i Izrailja u sramotu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga