1 I u ono vrijeme sedam će žena uhvatiti jednoga čovjeka govoreći: svoj ćemo hljeb jesti i svoje ćemo odijelo nositi, samo da se zovemo tvojim imenom, skini s nas sramotu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 U ono vrijeme biće klica Gospodnja na slavu i čast, i plod zemaljski na krasotu i diku ostatku Izrailjevu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I ko ostane u Sionu i ko još bude u Jerusalimu, zvaće se svet, svaki ko bude zapisan za život u Jerusalimu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Kad Gospod opere nečistotu kćeri Sionskih i iz Jerusalima očisti krv njegovu duhom koji sudi i sažiže.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Gospod će stvoriti nad svakim stanom na gori Sionskoj i nad zborovima njezinijem oblak danju s dimom i svjetlost plamena ognjenoga noću, jer će nad svom slavom biti zaklon.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I biće koliba, da sjenom zaklanja danju od vrućine i da bude utočište i zaklon od poplave i od dažda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga