1 U to vrijeme razbolje se Jezekija na smrt; i dođe k njemu prorok Isaija sin Amosov i reče mu: ovako veli Gospod: naredi za kuću svoju, jer ćeš umrijeti i nećeš ostati živ.

2 A Jezekija se okrete licem k zidu, i pomoli se Gospodu,

3 I reče: oh, Gospode, opomeni se da sam jednako hodio pred tobom vjerno i s cijelijem srcem, i tvorio što je tebi ugodno. I plaka Jezekija veoma.

4 Tada dođe riječ Gospodnja Isaiji govoreći:

5 Idi i reci Jezekiji: ovako veli Gospod Bog Davida oca tvojega: čuo sam molitvu tvoju, i vidio sam suze tvoje, evo dodaću ti vijeku petnaest godina.

6 I izbaviću tebe i ovaj grad iz ruku cara Asirskoga, i braniću ovaj grad.

7 I ovo neka ti bude znak od Gospoda da će učiniti Gospod što je rekao.

8 Evo ja ću vratiti sjen po koljencima po kojima je sišao na sunčaniku Ahazovu natrag za deset koljenaca. I vrati se sunce za deset koljenaca po koljencima po kojima bijaše sišlo.

9 Ovo napisa Jezekija car Judin kad se razbolje, i ozdravi od bolesti svoje:

10 Ja rekoh, kad se presjekoše dani moji: idem k vratima grobnijem, uze mi se ostatak godina mojih.

11 Rekoh: neću vidjeti Gospoda Gospoda u zemlji živijeh, neću više vidjeti čovjeka među onima koji stanuju na svijetu.

12 Vijek moj prođe i prenese se od mene kao šator pastirski; presjekoh život svoj kao tkač, otsjeći će me od osnutka; od jutra do večera učinićeš mi kraj.

13 Mišljah za jutra da će kao lav potrti sve kosti moje; od jutra do večera učinićeš mi kraj.

14 Pištah kao ždrao i kao lastavica, ukah kao golubica, oči mi iščilješe gledajući gore: Gospode, u nevolji sam, oblakšaj mi.

15 Šta da rečem? On mi kaza, i učini. Proživjeću sve godine svoje po jadu duše svoje.

16 Gospode, o tom se živi i u tom je svemu život duha mojega, iscijelio si me i sačuvao u životu.

17 Evo, na mir dođe mi ljut jad; ali tebi bi milo da izvučeš dušu moju iz jame pogibli, jer si bacio za leđa svoja sve grijehe moje.

18 Jer neće grob tebe slaviti, neće te smrt hvaliti, i koji siđu u grob ne nadaju se tvojoj istini.

19 Živi, živi, oni će te slaviti kao ja danas: otac će sinovima javljati istinu tvoju.

20 Gospod me spase, zato ćemo pjevati pjesme moje u domu Gospodnjem dok smo god živi.

21 A Isaija bješe rekao da uzmu grudu suhih smokava i priviju na otok, te će ozdraviti.

22 I Jezekija bješe rekao: šta će biti znak da ću otići u dom Gospodnji?

Analiza
Pretraga