1 Radovaće se tome pustinja i zemlja sasušena, veseliće se pustoš i procvjetati kao ruža.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Procvjetaće obilno, i veseliće se radujući se i popijevajući; slava Livanska daće joj se i krasota Karmilska i Saronska; ta će mjesta vidjeti slavu Gospodnju, krasotu Boga našega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ukrijepite klonule ruke, i koljena iznemogla utvrdite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Recite onima kojima se srce uplašilo: ohrabrite se, ne bojte se; evo Boga vašega; osveta ide, plata Božija, sam ide, i spašće vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tada će se otvoriti oči slijepima, i uši gluhima otvoriće se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tada će hromac skakati kao jelen, i jezik nijemoga pjevaće, jer će u pustinji provreti vode i potoci u zemlji sasušenoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I suho će mjesto postati jezero, i zemlja sasušena izvori vodeni, u stanu zmajevskom, po ložama njihovijem, biće trava, trska i sita.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I ondje će biti nasap i put, koji će se zvati sveti put; neće ići po njemu nečisti, nego će biti za njih; ko uzide njim, ni lud neće zaći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Neće ondje biti lava, i ljuta zvijer neće ići po njemu, niti će se ondje naći, nego će hoditi izbavljeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I koje iskupi Gospod, vratiće se i doći će u Sion pjevajući, i vječna će radost biti nad glavom njihovom, dobiće radost i veselje, a žalost i uzdisanje bježaće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga