1 Evo, car će carovati pravo i knezovi će vladati po pravdi.

2 I čovjek će biti kao zaklon od vjetra, i kao utočište od poplave, kao potoci na suhu mjestu, kao sjen od velike stijene u zemlji sasušenoj.

3 I oči onijeh koji vide neće biti zaslijepljene, i uši onijeh koji čuju slušaće.

4 I srce nerazumnijeh razumjeće mudrost, i jezik mutavijeh govoriće brzo i razgovijetno.

5 Nevaljalac se neće više zvati knez, niti će se tvrdica nazivati podašnijem.

6 Jer nevaljalac o nevaljalstvu govori, i srce njegovo gradi bezakonje, radeći licemjerno i govoreći na Boga laž, da isprazni dušu gladnomu i napoj žednomu da uzme.

7 I sprave tvrdičine zle su; smišlja lukavštine da zatre nište riječima lažnijem i kad siromah govori pravo.

8 Ali knez smišlja kneževski, i ustaje da radi kneževski.

9 Ustanite, žene mirne, slušajte glas moj; kćeri bezbrižne, čujte riječi moje.

10 Za mnogo godina bićete u smetnji, vi bezbrižne; jer neće biti berbe, i sabiranje neće doći.

11 Strašite se, vi mirne; drkćite, vi bezbrižne, svucite se, budite gole, i pripašite oko sebe kostrijet,

12 Bijući se u prsi za lijepijem njivama, za rodnijem čokotima.

13 Trnje i čkalj niknuće na zemlji naroda mojega, i po svijem kućama veselijem, u gradu veselom.

14 Jer će se dvorovi ostaviti, vreve gradske nestaće; kule i stražare postaće pećine dovijeka, radost divljim magarcima i paša stadima,

15 Dokle se ne izlije na nas duh s visine i pustinja postane njiva a njiva se stane uzimati za šumu.

16 Tada će sud stanovati u pustinji, i pravda će stajati na njivi.

17 I mir će biti djelo pravde, što će pravda učiniti biće pokoj i bezbrižnost dovijeka.

18 I moj će narod sjedjeti u mirnu stanu i u šatorima pouzdanijem, na počivalištima tihim.

19 Ali će grad pasti na šumu, i grad će se vrlo sniziti.

20 Blago vama koji sijete pokraj svake vode, i puštate volove i magarce.

Analiza
Pretraga