1 Jer gle, Gospod, Gospod nad vojskama uzeće Jerusalimu i Judi potporu i pomoć, svaku potporu u hljebu i svaku potporu u vodi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Junaka i vojnika, sudiju i proroka, i mudarca i starca,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Pedesetnika i ugledna čovjeka, i savjetnika i vješta umjetnika i čovjeka rječita.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I daću im knezove mladiće, i djeca će im biti gospodari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I činiće silu u narodu jedan drugome i svaki bližnjemu svojemu; dijete će ustajati na starca i nepošten čovjek na poštena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I čovjek će uhvatiti brata svojega iz kuće oca svojega govoreći: imaš haljinu, budi nam knez, ovaj rasap neka je pod tvojom rukom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A on će se zakleti u onaj dan govoreći: neću biti ljekar, niti imam kod kuće hljeba ni haljine, ne postavljajte me knezom narodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer se obori Jerusalim i Juda pade, jer se jezik njihov i djela njihova protive Gospodu da draže oči slave njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Što se vidi na licu njihovu svjedoči na njih, razglašuju grijeh svoj kao Sodom, ne taje; teško duši njihovoj! jer sami sebi čine zlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Recite pravedniku da će mu dobro biti, jer će jesti plod od djela svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Teško bezbožniku! zlo će mu biti, jer će mu se naplatiti ruke njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Narodu mojemu čine silu djeca, i žene su im gospodari. Narode moj! koji te vode, zavode te, i kvare put hoda tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ustaje Gospod na parbu, stoji da sudi narodima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Gospod će doći na sud sa starješinama naroda svojega i s knezovima njegovijem, jer vi potrste vinograd, grabež od siromaha u vašim je kućama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Zašto gazite narod moj i lice siromasima satirete? govori Gospod, Gospod nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Još govori Gospod: što se poniješe kćeri Sionske i idu opružena vrata i namigujući očima, sitno koračaju i zvekeću nogama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Zato će Gospod učiniti da oćelavi tjeme kćerima Sionskim, i otkriće Gospod golotinju njihovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Tada će Gospod skinuti nakit s obuće i vezove i mjesečiće,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Nizove i lančiće i trepetljike,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ukosnike i podveze i pojase i stakalca mirisna i oboce,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Prstene i počeonike,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Svečane haljine i ogrtače i prijevjese i toboce,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I ogledala i košuljice i oglavlja i pokrivala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I mjesto mirisa biće smrad, i mjesto pojasa raspojasina, mjesto pletenica ćela, mjesto širokih skuta pripasana vreća, i mjesto ljepote ogorjelina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Tvoji će ljudi pasti od mača i junaci tvoji u ratu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I tužiće i plakaće vrata njegova, a on će pust ležati na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga