1 Tada će Gospod pokarati mačem svojim ljutijem i velikim i jakim levijatana, prugu zmiju, i levijatana, krivuljastu zmiju, i ubiće zmaja koji je u moru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Tada pjevajte o vinogradu koji rađa crvenijem vinom:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ja Gospod čuvam ga, u svako doba zaljevaću ga; dan noć čuvaću ga da ga ko ne ošteti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Nema gnjeva u mene; ko će staviti u boj nasuprot meni čkalj i trnje? ja ću pogaziti i spaliti sve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ili neka se uhvati za silu moju da učini mir sa mnom; učiniće mir sa mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jednom će se ukorijeniti Jakov, procvjetaće i uzrasti Izrailj, i napuniće vasiljenu plodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Je li ga udario onako kako je udario one koji njega udaraše? je li ga ubio onako kako su ubijeni oni koje je ubio?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 S mjerom ga je karao, kad ga je odbacio, kad ga je odnio silnijem vjetrom svojim istočnijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zato će se tijem očistiti bezakonje Jakovljevo i to će biti sva korist što će se uzeti grijeh njegov kad sve kamenje oltarno razmetne kao razdrobljeno krečno kamenje i ne bude više gajeva ni sunčanijeh likova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer će tvrdi grad opustjeti i biće stan ostavljen i zanemaren kao pustinja; ondje će pasti tele i ondje će lijegati, i poješće mu grane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Kad se posuše grane, polomiće se; žene će dolaziti i ložiti ih na oganj. Jer je narod nerazuman; zato ga neće žaliti koji ga je stvorio, i koji ga je sazdao neće se smilovati na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 U to će vrijeme Gospod ovijati od obale rijeke do potoka Misirskoga, a vi, sinovi Izrailjevi, sabraćete se jedan po jedan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I tada će se zatrubiti u veliku trubu, i koji se bjehu izgubili u zemlji Asirskoj i koji bijahu zagnani u zemlju Misirsku, doći će i klanjaće se Gospodu na svetoj gori u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga