1 Breme Tiru. Ridajte lađe Tarsiske, jer je raskopan, da nema kuće niti ko dolazi. Iz zemlje Kitimske javi im se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Umuknite koji živite na ostrvu, koje trgovci Sidonski pomorci puniše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I dohodi mu bijahu po velikim vodama sjeme Siorsko, žetva s rijeke, i bješe trg narodima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Stidi se, Sidone, jer govori more, sila morska veli: ne mučim se porođajem, ne rađam, ne odgajam momaka, ne podižem djevojaka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Kao što se ožalostiše kad čuše za Misir, tako će se ožalostiti kad čuju za Tir.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Idite u Tarsis, ridajte ostrvljani!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Je li to vaš veseli grad, kojega je starina od davnina? njegove će ga noge zanijeti daleko u tuđinstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ko je to smislio na Tir, koji razdavaše vijence, čiji trgovci bjehu knezovi, i prekupci slavni na zemlji?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Gospod je nad vojskama to smislio, da osramoti ponos svake slave i da poništi sve slavne na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Prijeđi preko zemlje svoje kao potok, kćeri Tarsiska; nema više pojasa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ruku svoju podiže na more, zadrma carstva; Gospod je zapovjedio za Hanan da se raskopaju gradovi njegovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I veli: nećeš se više veseliti, osramoćena djevojko, kćeri Sidonska. Ustani, idi u Kitim, ni ondje nećeš imati mira.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Eto zemlje Haldejske; toga naroda nije bilo; Asur je osnova za one koji življahu u pustinjama, podigoše kule u njoj, pogradiše dvorove; i obrati se u razvaline.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ridajte lađe Tarsiske, jer je raskopan vaš grad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I tada će Tir biti zarobljen sedamdeset godina, za vijek jednoga cara, a poslije sedamdeset godina pjevaće se Tiru kao kurvi:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Uzmi gusle, idi po gradu, zaboravljena kurvo; dobro udaraj, pjevaj i popijevaj, eda bi te se opet opomenuli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer poslije sedamdeset godina Gospod će pohoditi Tir, a on će se vratiti na kurvarsku zaslugu svoju, i kurvaće se sa svijem carstvima na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ali će trgovina njegova i zasluga njegova biti posvećena Gospodu, neće se ostavljati ni čuvati, nego će trgovina njegova biti onima koji nastavaju pred Gospodom da jedu do sitosti i imaju odijelo dobro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga