1 Breme pustinji na moru. Kao vihori koji prolaze na jug, tako će doći iz pustinje, iz zemlje strašne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ljuta utvara javi mi se. Nevjernik nevjeru čini, pustošnik pustoši; hodi, Elame; opkoli, Midijo! svemu uzdisanju učiniću kraj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Zato su bedra moja puna bola; muke me obuzeše kao kad se muči porodilja; zgurih se čujući, prepadoh se videći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Srce mi se smete, groza me poduze; noć milina mojih pretvori mi se u strah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Postavi sto, stražar neka straži; jedi, pij; ustajte knezovi, mažite štitove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer ovako mi reče Gospod: idi, postavi stražara da ti javi što vidi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I vidje kola, i dva reda konjika; kola s magarcima i kola s kamilama; i pažaše dobro velikom pažnjom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I povika kao lav: gospodaru, ja stojim jednako na straži danju, i stojim na straži po svu noć.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I evo dođoše na kolima ljudi, u dva reda konjici. Tada povika i reče: pade, pade Vavilon, i svi rezani likovi bogova njegovijeh razbiše se o zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Vršaju moj, i pšenice gumna mojega! što čuh od Gospoda nad vojskama, Boga Izrailjeva, javih vam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Breme Dumi. Viče k meni neko sa Sira: stražaru! šta bi noćas? stražaru! šta bi noćas?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Stražar reče: doći će jutro, ali i noć; ako ćete tražiti, tražite, vratite se, dođite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Breme Arapskoj. Po šumama u Arapskoj noćivaćete, putnici Dedanski!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Iznesite vode pred žedne, koji živite u zemlji Temi, sretite s hljebom bjegunca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer će bježati od mača, od mača gologa, od luka zapetoga i od žestokoga boja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer ovako mi reče Gospod: za godinu, kao što je godina najamnička, nestaće sve slave Kidarske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I što ostane hrabrijeh strijelaca sinova Kidarskih, biće malo; jer Gospod Bog Izrailjev reče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga