1 Godine koje dođe Tartan na Azot, kad ga posla Sargon car Asirski, te bi Azot i uze ga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 U to vrijeme reče Gospod preko Isaije sina Amosova govoreći: idi, skini kostrijet sa sebe, i izuj obuću s nogu svojih. I učini tako i iđaše go i bos.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tada reče Gospod: kako ide sluga moj Isaija go i bos za znak i čudo što će biti do tri godine Misiru i Etiopskoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Tako će odvesti car Asirski u ropstvo Misirce, i Etiopljane u sužanjstvo, djecu i starce, gole i bose i golijeh zadnjica, na sramotu Misircima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I prepašće se i posramiće se od Etiopske, uzdanice svoje, i od Misira, ponosa svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I reći će tada koji žive na ovom ostrvu: gle, to je uzdanica naša, ka kojoj pritjecasmo za pomoć da se sačuvamo od cara Asirskoga; kako ćemo se izbaviti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga