1 Breme Vavilonu, koje vidje Isaija sin Amosov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Na gori visokoj podignite zastavu, vičite im iza glasa, mašite rukom, neka uđu na vrata kneževska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ja sam zapovjedio izabranima svojim i dozvao sam junake svoje da izvrše gnjev moj koji se raduju s veličine moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Vika stoji ljudstva na gorama kao da je velik narod, vika i vreva carstva skupljenijeh naroda; Gospod nad vojskama pregleda vojsku ubojitu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Dolaze iz daljne zemlje, s kraja nebesa, Gospod i oruđa srdnje njegove, da zatre svu zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ridajte, jer je blizu dan Gospodnji; doći će kao pustoš od svemogućega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Zato će svaka ruka klonuti, i svako srce čovječije rastopiti se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I oni će se smesti, muke i bolovi spopašće ih, mučiće se kao porodilja, prepašće se jedan od drugoga, lica će im biti kao plamen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Evo, ide dan Gospodnji ljuti s gnjevom i jarošću da obrati zemlju u pustoš, i grješnike da istrijebi iz nje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer zvijezde nebeske i prilike nebeske neće pustiti svjetlosti svoje, sunce će pomrčati o rođaju svom, i mjesec neće pustiti svjetlosti svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I pohodiću vasiljenu za zloću, i bezbožnike za bezakonje; i ukinuću razmetanje oholijeh, i ponos silnijeh oboriću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Učiniću da će čovjek više vrijediti nego zlato čisto, više nego zlato Ofirsko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zato ću zatresti nebo, i zemlja će se pokrenuti sa svoga mjesta od jarosti Gospoda nad vojskama i u dan kad se raspali gnjev njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I biće kao srna poplašena i kao stado kojega niko ne sabira; svak će gledati za svojim narodom, i svak će bježati u svoju zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ko se god nađe, biće proboden, i koji se god skupe, poginuće od mača.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I djecu će im razmrskati na njihove oči, kuće će im oplijeniti i žene će im sramotiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Evo, ja ću podignuti na njih Mide, koji neće mariti za srebro, niti će zlata iskati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Nego će iz lukova djecu ubijati, ni na plod u utrobi neće se smilovati, niti će djece žaliti oko njihovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I Vavilon, ures carstvima i dika slavi Haldejskoj, biće kao Sodom i Gomor kad ih Bog zatr.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Neće se u njemu živjeti niti će se ko naseliti od koljena do koljena, niti će Arapin razapeti u njemu šatora, niti će pastiri počivati onuda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Nego će počivati ondje divlje zvijeri, i kuće će njihove biti pune velikih zmija, i ondje će nastavati sove, i aveti će skakati onuda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I dovikivaće se buljine u pustijem kućama i zmajevi u dvorima veselijem. A doći će njegovo vrijeme, i blizu je, i dani njegovi neće se protegnuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga