1 Premudrost sazida sebi kuću, i otesa sedam stupova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Pokla stoku svoju, rastvori vino svoje, i postavi sto svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Posla djevojke svoje, te zove svrh visina gradskih:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ko je lud, neka se uvrati ovamo. I bezumnima veli:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Hodite, jedite hljeba mojega, i pijte vina koje sam rastvorila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ostavite ludost i bićete živi, i idite putem razuma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ko uči potsmjevača, prima sramotu; i ko kori bezbožnika, prima rug.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ne karaj potsmjevača da ne omrzne na te; karaj mudra, i ljubiće te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Kaži mudrome, i biće još mudriji; pouči pravednoga, i znaće više.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Početak je mudrosti strah Gospodnji, i znanje je svetijeh stvari razum.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer će se mnom umnožiti dani tvoji i dodaće ti se godine životu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ako budeš mudar, sebi ćeš biti mudar; ako li budeš potsmjevač, sam ćeš tegliti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Žena bezumna plaha je, luda i ništa ne zna;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I sjedi na vratima od kuće svoje na stolici, na visinama gradskim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Te viče one koji prolaze, koji idu pravo svojim putem:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ko je lud? neka se uvrati ovamo. I bezumnome govori:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Voda je kradena slatka, i hljeb je sakriven ugodan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A on ne zna da su ondje mrtvaci i u dubokom grobu da su zvanice njezine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga