1 Sine, čuvaj riječi moje, i zapovijesti moje sahrani kod sebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Čuvaj zapovijesti moje i bićeš živ, i nauku moju kao zjenicu očiju svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Priveži ih sebi na prste, napiši ih na ploči srca svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Reci mudrosti: sestra si mi; i prijateljicom zovi razboritost,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Da bi te čuvala od žene tuđe, od tuđinke, koja laska riječima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer s prozora doma svojega kroz rešetku gledah,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I vidjeh među ludima, opazih među djecom bezumna mladića,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Koji iđaše ulicom pokraj ugla njezina, i koračaše putem ka kući njezinoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 U sumrak, uveče, kad se unoća i smrče;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A gle, srete ga žena u odijelu kurvinskom i lukava srca,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Plaha i pusta, kojoj noge ne mogu stajati kod kuće,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Sad na polju, sad na ulici, kod svakoga ugla vrebaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I uhvati ga, i poljubi ga, i bezobrazno reče mu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Imam žrtve zahvalne, danas izvrših zavjete svoje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Zato ti izidoh na susret da te tražim, i nađoh te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Nastrla sam odar svoj pokrivačima vezenijem i prostirkama Misirskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Okadila sam postelju svoju smirnom, alojem i cimetom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Hajde da se opijamo ljubavlju do zore, da se veselimo milovanjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer mi muž nije kod kuće, otišao je na put daljni,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Uzeo je sa sobom tobolac novčani, vratiće se kući u određeni dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Navrati ga mnogim riječima, glatkim usnama odvuče ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Otide za njom odmah kao što vo ide na klanje i kao bezumnik u puto da bude karan,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Dokle mu strijela ne probije jetru, kao što ptica leti u zamku ne znajući da joj je o život.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Zato dakle, djeco, poslušajte me, i pazite na riječi usta mojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Nemoj da zastranjuje srce tvoje na putove njezine, nemoj lutati po stazama njezinijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Jer je mnoge ranila i oborila, i mnogo je onijeh koje je sve pobila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Kuća je njezina put pakleni koji vodi u klijeti smrtne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga