1 Sine moj, kad se podjemčiš za prijatelja svojega, i daš ruku svoju tuđincu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Vezao si se riječima usta svojih, uhvatio si se riječima usta svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Zato učini tako, sine moj, i oprosti se, jer si dopao u ruke bližnjemu svojemu; idi, pripadni, i navali na bližnjega svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ne daj sna očima svojima, ni vjeđama svojima drijema.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Otmi se kao srna iz ruke lovcu, i kao ptica iz ruke ptičaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Idi k mravu, ljenivče, gledaj putove njegove, i omudraj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Nema vođa ni upravitelja ni gospodara;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I opet pripravlja ljeti sebi hranu, zbira uz žetvu piću svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Dokle ćeš, ljenivče, ležati? kad ćeš ustati od sna svojega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Dok malo prospavaš, dok malo prodrijemlješ, dok malo sklopiš ruke da prilegneš,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Utom će doći siromaštvo tvoje kao putnik i oskudica tvoja kao oružan čovjek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Čovjek nevaljao i nitkov hodi sa zlijem ustima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Namiguje očima, govori nogama, pokazuje prstima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Svaka mu je opačina u srcu, kuje zlo svagda, zameće svađu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Zato će ujedanput doći pogibao njegova, časom će se satrti i neće biti lijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Na ovo šestoro mrzi Gospod, i sedmo je gad duši njegovoj:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Oči ponosite, jezik lažljiv i ruke koje proljevaju krv pravu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Srce koje kuje zle misli, noge koje brzo trče na zlo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Lažan svjedok koji govori laž, i ko zameće svađu među braćom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Čuvaj, sine moj, zapovijest oca svojega, i ne ostavljaj nauke matere svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Priveži ih sebi na srce zasvagda, i spuči ih sebi oko grla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Kuda god pođeš, vodiće te; kad zaspiš, čuvaće te; kad se probudiš, razgovaraće te;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jer je zapovijest žižak, i nauka je vidjelo, i put je životni karanje koje poučava;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Da te čuvaju od zle žene, od jezika kojim laska žena tuđa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ne zaželi u srcu svom ljepote njezine, i nemoj da te uhvati vjeđama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Jer sa žene kurve spada čovjek na komad hljeba, i žena pusta lovi dragocjenu dušu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Hoće li ko uzeti ognja u njedra a haljine da mu se ne upale?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Hoće li ko hoditi po živom ugljevlju a nogu da ne ožeže?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Tako biva onome koji ide k ženi bližnjega svojega; neće biti bez krivice ko je se god dotakne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ne sramote lupeža koji ukrade da nasiti dušu svoju, budući gladan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Nego kad ga uhvate plati samosedmo, da sve imanje doma svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Ali ko učini preljubu sa ženom, bezuman je, dušu svoju gubi ko tako čini;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Muke i ruga dopada, i sramota se njegova ne može izbrisati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Jer je ljubavna sumnja žestoka u muža i ne štedi na dan osvete;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Ne mari ni za kakav otkup, i ne prima ako ćeš i mnogo darova davati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga