1 Slušajte, djeco, nastavu očinu, i pazite da biste poznali mudrost.

2 Jer vam dobru nauku dajem, ne ostavljajte zakona mojega.

3 Kad bijah sin u oca svojega mlad, i jedinac u matere svoje,

4 On me učaše i govoraše mi: neka primi srce tvoje riječi moje, drži zapovijesti moje i bićeš živ.

5 Pribavi mudrost, pribavi razum; ne zaboravljaj i ne otstupaj od riječi usta mojih.

6 Nemoj je ostaviti, i čuvaće te, ljubi je, i hraniće te.

7 Mudrost je glavno; pribavi mudrost, i za sve imanje svoje pribavi razum.

8 Podiži je i ona će te uzvisiti, proslaviće te kad je zagrliš.

9 Metnuće ti na glavu vijenac od milina, krasnu krunu daće ti.

10 Slušaj, sine moj, i primi riječi moje, i umnožiće ti se godine životu.

11 Učim te putu mudrosti, vodim te stazama pravijem.

12 Kad ushodiš, neće se stezati koraci tvoji, i ako potrčiš nećeš se spotaknuti.

13 Drži se nastave i ne puštaj, čuvaj je, jer ti je život.

14 Ne idi na stazu bezbožničku i putem nevaljalijeh ljudi ne stupaj.

15 Ostavi ga, ne hodi po njemu, ukloni se od njega i mini ga.

16 Jer ne spavaju ako ne učine zla, i ne dolazi im san ako koga ne obore.

17 Jer jedu hljeb bezbožnosti i piju vino nasilja.

18 A put je pravednički kao svijetlo vidjelo, koje sve većma svijetli dok ne bude pravi dan.

19 A put je bezbožnički kao mrak, ne znaju na što će se spotaknuti.

20 Sine moj, slušaj riječi moje, prigni uho svoje besjedi mojoj.

21 Da ti ne odlaze iz očiju; čuvaj ih usred srca svojega.

22 Jer su život onima koji ih nalaze i zdravlje svemu tijelu njihovu.

23 Svrh svega što se čuva čuvaj srce svoje, jer iz njega izlazi život.

24 Ukloni od usta svojih opačinu i od usana svojih nevaljalstvo udalji.

25 Oči tvoje neka gledaju upravo i vjeđe tvoje neka se upravljaju pravo pred tobom.

26 Mjeri stazu nogama svojim, i svi putovi tvoji neka su poravnjeni.

27 Ne svrći ni nadesno ni nalijevo, odvraćaj nogu svoju oda zla.

Analiza
Pretraga