1 Riječi Agura sina Jakejeva; sabrane riječi toga čovjeka Itilu, Itilu i Ukalu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ja sam luđi od svakoga, i razuma čovječijega nema u mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Niti sam učio mudrosti niti znam svetijeh stvari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ko je izašao na nebo i opet sišao? ko je skupio vjetar u pregršti svoje? ko je svezao vode u plašt svoj? ko je utvrdio sve krajeve zemlji? kako mu je ime? i kako je ime sinu njegovu? znaš li?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Sve su riječi Božije čiste; on je štit onima koji se uzdaju u nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ništa ne dodaji k riječima njegovijem, da te ne ukori i ne nađeš se laža.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Za dvoje molim te; nemoj me se oglušiti dok sam živ:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Taštinu i riječ lažnu udalji od mene; siromaštva ni bogatstva ne daj mi, hrani me hljebom po obroku mom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Da ne bih najedavši se odrekao se tebe i rekao: ko je Gospod? ili osiromašivši da ne bih krao i uzalud uzimao ime Boga svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ne opadaj sluge gospodaru njegovu, da te ne bi kleo i ti bio kriv.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ima rod koji psuje oca svojega i ne blagosilja matere svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ima rod koji misli da je čist, a od svoga kala nije opran.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ima rod koji drži visoko oči svoje, i vjeđe mu se dižu uvis.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ima rod kojemu su zubi mačevi i kutnjaci noževi, da proždire siromahe sa zemlje i uboge između ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Pijavica ima dvije kćeri, koje govore: daj, daj. Ima troje nesito, i četvrto nikad ne kaže: dosta:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Grob, materica jalova, zemlja, koja ne biva sita vode, i oganj, koji ne govori: dosta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Oko koje se ruga ocu i neće da sluša matere, kljuvaće ga gavrani s potoka i jesti orlići.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Troje mi je čudesno, i četvrtoga ne razumijem:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Put orlov u nebo, put zmijin po stijeni, put lađin posred mora, i put čovječiji k djevojci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Taki je put kurvin: jede, i ubriše usta, pa veli: nijesam učinila zla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Od troga se potresa zemlja, i četvrtoga ne može podnijeti:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Od sluge, kad postane car, od bezumnika, kad se najede hljeba,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Od puštenice, kad se uda, od sluškinje kad naslijedi gospođu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Četvoro ima maleno na zemlji, ali mudrije od mudaraca:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Mravi, koji su slab narod, ali opet pripravljaju u ljeto sebi hranu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Pitomi zečevi, koji su nejak narod, ali opet u kamenu grade sebi kuću;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Skakavci, koji nemaju cara, ali opet idu svi jatom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Pauk, koji rukama radi i u carskim je dvorima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Troje lijepo korača, i četvrto lijepo hodi:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Lav, najjači između zvjerova, koji ne uzmiče ni pred kim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Konj opasan po bedrima ili jarac, i car na koga niko ne ustaje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Ako si ludovao ponesavši se ili si zlo mislio, metni ruku na usta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Kad se razbija mlijeko, izlazi maslo; i ko jako nos utire, izgoni krv; tako ko draži na gnjev, zameće svađu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga