1 Sine moj, ne zaboravljaj nauke moje, i zapovijesti moje neka hrani srce tvoje.

2 Jer će ti donijeti dug život, dobre godine i mir.

3 Milost i istina neka te ne ostavlja; priveži ih sebi na grlo, upiši ih na ploči srca svojega.

4 Te ćeš naći milost i dobru misao pred Bogom i pred ljudima.

5 Uzdaj se u Gospoda svijem srcem svojim, a na svoj razum ne oslanjaj se.

6 Na svijem putovima svojim imaj ga na umu, i on će upravljati staze tvoje.

7 Ne misli sam o sebi da si mudar; boj se Gospoda i uklanjaj se oda zla.

8 To će biti zdravlje pupku tvojemu i zaljevanje kostima tvojim.

9 Poštuj Gospoda imanjem svojim i prvinama od svega dohotka svojega;

10 I biće pune žitnice tvoje obilja, i presipaće se vino iz kaca tvojih.

11 Sine moj, ne odbacuj nastave Gospodnje, i nemoj da ti dosadi karanje njegovo.

12 Jer koga ljubi Gospod onoga kara, i kao otac sina koji mu je mio.

13 Blago čovjeku koji nađe mudrost, i čovjeku koji dobije razum.

14 Jer je bolje njom trgovati nego trgovati srebrom, i dobitak na njoj bolji je od zlata.

15 Skuplja je od dragoga kamenja, i što je god najmilijih stvari tvojih ne mogu se izjednačiti s njom.

16 Dug život u desnici joj je, a u ljevici bogatstvo i slava.

17 Puti su njezini mili puti i sve staze njezine mirne.

18 Drvo je životno onima koji se hvataju za nju, i ko je god drži srećan je.

19 Gospod je mudrošću osnovao zemlju, utvrdio nebesa razumom.

20 Njegovom mudrošću razvališe se bezdane i oblaci kaplju rosom.

21 Sine moj, da ti to ne odlazi iz očiju; čuvaj pravu mudrost i razboritost;

22 I biće život duši tvojoj i nakit grlu tvojemu.

23 Tada ćeš ići bez brige putem svojim, i noga tvoja neće se spotaći.

24 Kad liježeš, nećeš se plašiti, i kad počivaš, sladak će ti biti san.

25 Nećeš se plašiti od nagle strahote ni od pogibli bezbožničke kad dođe.

26 Jer će ti Gospod biti uzdanica i čuvaće ti nogu da se ne uhvati.

27 Ne odreci dobra onima kojima treba, kad možeš učiniti.

28 Ne govori bližnjemu svojemu: idi, i dođi drugi put, i sjutra ću ti dati, kad imaš.

29 Ne kuj zla bližnjemu svojemu koji živi s tobom bez brige.

30 Ne svađaj se ni s kim bez uzroka, ako ti nije učinio zla.

31 Nemoj zavidjeti nasilniku, ni izabrati kojega puta njegova.

32 Jer je mrzak Gospodu zlikovac, a u pravednih je tajna njegova.

33 Prokletstvo je Gospodnje u kući bezbožnikovoj, a stan pravednički blagosilja.

34 Jer potsmjevačima on se potsmijeva, a krotkima daje milost.

35 Mudri će naslijediti slavu, a bezumnike će odnijeti sramota.

Analiza
Pretraga