1 Bježe bezbožnici kad ih niko ne goni, a pravednici su kao lavići bez straha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kad se u zemlji zla čine, nastaju joj mnogi knezovi; ali kad se nađe čovjek razuman i vješt, ostaje dugo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Čovjek siromah koji čini krivo ubogima jest kao silan dažd iza kojega nestaje hljeba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Koji ostavljaju zakon, hvale bezbožnike; a koji drže zakon, protive im se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Zli ljudi ne razumiju što je pravo; a koji traže Gospoda, razumiju sve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Bolji je siromah koji hodi u bezazlenosti svojoj nego ko ide krivijem putovima ako je i bogat.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ko čuva zakon, sin je razuman; a ko se druži s izjelicama, sramoti oca svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ko umnožava dobro svoje ujmom i pridavkom, sabira onome koji će razdavati siromasima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ko odvraća uho svoje da ne čuje zakona, i molitva je njegova mrska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ko zavodi prave na zao put, pašće u jamu svoju, a bezazleni naslijediće dobro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Bogat čovjek misli da je mudar, ali razuman siromah ispituje ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Kad se raduju pravedni, velika je slava; a kad se podižu bezbožnici, traži se čovjek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ko krije prijestupe svoje, neće biti srećan; a ko priznaje i ostavlja, dobiće milost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Blago čovjeku koji se svagda boji; a ko je tvrdoglav, upada u zlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Bezbožnik koji vlada narodom siromašnijem, lav je koji riče i medvjed gladan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Knez bez razuma čini mnogo nepravde, a koji mrzi na lakomstvo, živjeće dugo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Čovjek koji čini nasilje krvi ljudskoj, bježaće do groba, a niko ga neće zadržati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ko hodi u bezazlenosti, spašće se; a ko je opak na putovima, pašće u jedan mah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ko radi svoju zemlju, biće sit hljeba; a ko ide za besposlicama, nasitiće se sirotinje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Čovjek vjeran obiluje blagoslovima; a ko nagli da se obogati, neće biti bez krivice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Nije dobro gledati ko je ko, jer za zalogaj hljeba čovjek će učiniti zlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Nagli da se obogati čovjek zavidljiv, a ne zna da će mu doći siromaštvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ko ukorava čovjeka naći će poslije veću milost nego koji laska jezikom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ko krade oca svojega i mater svoju, i govori: nije grijeh, on je drug krvniku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Oholi zameće svađu; a ko se uzda u Gospoda, izobilovaće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ko se uzda u svoje srce, bezuman je; a ko hodi mudro, izbaviće se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ko daje siromahu, neće mu nedostajati; a ko odvraća oči svoje, biće mu mnogo kletava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Kad se podižu bezbožnici, sakriva se čovjek; a kad ginu, umnožavaju se pravedni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga