1 Kao snijeg u ljeto i dažd o žetvi, tako ne dolikuje bezumnome čast.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kao vrabac kad prhne i lasta kad odleti, tako kletva nezaslužena neće doći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Bič konju, uzda magarcu, a batina bezumnicima na leđa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ne odgovaraj bezumniku po bezumlju njegovu, da ne budeš i ti kao on.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Odgovori bezumniku prema bezumlju njegovu, da ne misli da je mudar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ko šalje bezumnika da mu što svrši, on otsijeca sebi noge i pije nepravdu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kako hromi hramlje nogama svojim, taka je besjeda u ustima bezumnijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Kao da baca dragi kamen u gomilu kamenja, tako radi ko čini čast bezumnome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Kao trn kad dođe u ruku pijanome, taka je besjeda u ustima bezumnijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Mnogo muke zadaje svjema ko plaća bezumniku i ko plaća prestupnicima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Kao što se pas povraća na svoju bljuvotinu, tako bezumnik ponavlja svoje bezumlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jesi li vidio čovjeka koji misli da je mudar? više ima nadanja od bezumnoga nego od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ljenivac govori: ljuti je lav na putu, lav je na ulicama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Kao što se vrata obrću na čepovima svojim, tako ljenivac na postelji svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ljenivac krije ruku svoju u njedra, teško mu je prinijeti je k ustima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ljenivac misli da je mudriji od sedmorice koji odgovaraju razumno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Psa za uši hvata ko se prolazeći žesti za tuđu raspru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Kakav je bezumnik koji baca iskre i strijele smrtne,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Taki je svaki koji prevari bližnjega svojega pa onda veli: šalio sam se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Kad nestane drva, ugasi se oganj; tako kad nema opadača, prestaje raspra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ugalj je za žeravicu, drva za oganj, a čovjek svadljivac da raspaljuje svađu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Riječi su opadačeve kao riječi izbijenijeh, ali slaze unutra u trbuh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Kao srebrna pjena kojom se obloži crijep, take su usne neprijateljske i zlo srce.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Nenavidnik se pretvara ustima svojim, a u srcu slaže prijevaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Kad govori umiljatijem glasom, ne vjeruj mu, jer mu je u srcu sedam gadova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Mržnja se pokriva lukavstvom, ali se zloća njezina otkriva na zboru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ko jamu kopa, u nju će pasti; i ko kamen valja, na njega će se prevaliti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Jezik lažan mrzi na one koje satire, i usta koja laskaju grade pogibao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga