1 I ovo su priče Solomunove koje sabraše ljudi Jezekije cara Judina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Slava je Božija skrivati stvar, a slava je carska istraživati stvar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Visina nebu i dubina zemlji i srce carevima ne može se dosegnuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Uzmi od srebra trosku, i izaći će livcu zaklad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Uzmi bezbožnika ispred cara, i utvrdiće se pravdom prijesto njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ne veličaj se pred carem i ne staj na mjesto gdje stoje vlastelji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer je bolje da ti se kaže: hodi gore, nego da te ponize pred knezom da vidiš svojim očima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ne idi odmah da se preš, gledaj šta bi činio napošljetku ako bi te osramotio bližnji tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Raspravi stvar svoju s bližnjim svojim, ali tuđe tajne ne otkrivaj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Da te ne bi psovao ko čuje, i sramota tvoja da ne bi ostala na tebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zlatne jabuke u srebrnijem sudima jesu zgodne riječi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zlatna je grivna i nakit od najboljega zlata mudri karač onome koji sluša.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Vjeran je poslanik kao studen šnježna o žetvi onima koji ga pošlju, i rashlađuje dušu svojim gospodarima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ko se hvali darom lažnijem, on je kao oblaci i vjetar bez dažda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Strpljenjem se ublažava knez, i mek jezik lomi kosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Kad nađeš med, jedi koliko ti je dosta, da ne bi najedavši ga se izbljuvao ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Rijetko neka ti noga stupa u kuću bližnjega tvojega, da ne bi nasitivši se tebe omrzao na te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ko god govori lažno svjedočanstvo na bližnjega svojega, on je kao malj i mač i oštra strijela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Uzdanje je u nevjernika u nevolji zub slomljen i noga uganuta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ko pjeva pjesme žalosnom srcu, on je kao onaj koji svlači haljinu na zimi, i kao ocat na salitru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ako je gladan nenavidnik tvoj, nahrani ga hljeba, i ako je žedan, napoj ga vode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer ćeš živo ugljevlje zgrnuti na glavu njegovu, i Gospod će ti platiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Sjeverni vjetar nosi dažd, a potajni jezik lice srdito.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Bolje je sjedjeti u uglu od krova nego sa ženom svadljivom u kući zajedničkoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Dobar je glas iz daljne zemlje kao studena voda žednoj duši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Pravednik koji pada pred bezbožnikom jest kao izvor nogama zamućen i kao studenac pokvaren.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Jesti mnogo meda nije dobro, i istraživati slavu nije slavno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ko nema vlasti nad duhom svojim, on je grad razvaljen bez zidova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga