1 I ovo su priče Solomunove koje sabraše ljudi Jezekije cara Judina.

2 Slava je Božija skrivati stvar, a slava je carska istraživati stvar.

3 Visina nebu i dubina zemlji i srce carevima ne može se dosegnuti.

4 Uzmi od srebra trosku, i izaći će livcu zaklad.

5 Uzmi bezbožnika ispred cara, i utvrdiće se pravdom prijesto njegov.

6 Ne veličaj se pred carem i ne staj na mjesto gdje stoje vlastelji.

7 Jer je bolje da ti se kaže: hodi gore, nego da te ponize pred knezom da vidiš svojim očima.

8 Ne idi odmah da se preš, gledaj šta bi činio napošljetku ako bi te osramotio bližnji tvoj.

9 Raspravi stvar svoju s bližnjim svojim, ali tuđe tajne ne otkrivaj,

10 Da te ne bi psovao ko čuje, i sramota tvoja da ne bi ostala na tebi.

11 Zlatne jabuke u srebrnijem sudima jesu zgodne riječi.

12 Zlatna je grivna i nakit od najboljega zlata mudri karač onome koji sluša.

13 Vjeran je poslanik kao studen šnježna o žetvi onima koji ga pošlju, i rashlađuje dušu svojim gospodarima.

14 Ko se hvali darom lažnijem, on je kao oblaci i vjetar bez dažda.

15 Strpljenjem se ublažava knez, i mek jezik lomi kosti.

16 Kad nađeš med, jedi koliko ti je dosta, da ne bi najedavši ga se izbljuvao ga.

17 Rijetko neka ti noga stupa u kuću bližnjega tvojega, da ne bi nasitivši se tebe omrzao na te.

18 Ko god govori lažno svjedočanstvo na bližnjega svojega, on je kao malj i mač i oštra strijela.

19 Uzdanje je u nevjernika u nevolji zub slomljen i noga uganuta.

20 Ko pjeva pjesme žalosnom srcu, on je kao onaj koji svlači haljinu na zimi, i kao ocat na salitru.

21 Ako je gladan nenavidnik tvoj, nahrani ga hljeba, i ako je žedan, napoj ga vode.

22 Jer ćeš živo ugljevlje zgrnuti na glavu njegovu, i Gospod će ti platiti.

23 Sjeverni vjetar nosi dažd, a potajni jezik lice srdito.

24 Bolje je sjedjeti u uglu od krova nego sa ženom svadljivom u kući zajedničkoj.

25 Dobar je glas iz daljne zemlje kao studena voda žednoj duši.

26 Pravednik koji pada pred bezbožnikom jest kao izvor nogama zamućen i kao studenac pokvaren.

27 Jesti mnogo meda nije dobro, i istraživati slavu nije slavno.

28 Ko nema vlasti nad duhom svojim, on je grad razvaljen bez zidova.

Analiza
Pretraga