1 Ne zavidi zlijem ljudima niti želi da si s njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer o pogibli misli srce njihovo i usne njihove govore o muci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Mudrošću se zida kuća i razumom utvrđuje se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I znanjem se pune klijeti svakoga blaga i dragocjena i mila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Mudar je čovjek jak, i razuman je čovjek silan snagom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer mudrijem savjetom ratovaćeš, i izbavljenje je u mnoštvu savjetnika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Visoke su bezumnome mudrosti; neće otvoriti usta svojih na vratima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ko misli zlo činiti zvaće se zlikovac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Misao bezumnikova grijeh je, i potsmjevač je gad ljudski.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ako kloneš u nevolji, skratiće ti se sila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Izbavljaj pohvatane na smrt; i koje hoće da pogube, nemoj se ustegnuti od njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ako li rečeš: gle, nijesmo znali za to; neće li razumjeti onaj koji ispituje srca, i koji čuva dušu tvoju neće li doznati i platiti svakome po djelima njegovijem?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Sine moj, jedi med, jer je dobar, i sat, jer je sladak grlu tvojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tako će biti poznanje mudrosti duši tvojoj, kad je nađeš; i biće plata, i nadanje tvoje neće se zatrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Bezbožniče, ne vrebaj oko stana pravednikova, i ne kvari mu počivanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer ako i sedam puta padne pravednik, opet ustane, a bezbožnici propadaju u zlu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Kad padne neprijatelj tvoj, nemoj se radovati, i kad propadne, neka ne igra srce tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer bi vidio Gospod i ne bi mu bilo milo, i obratio bi gnjev svoj od njega na tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Nemoj se žestiti radi nevaljalaca, nemoj zavidjeti bezbožnicima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer nema plate nevaljalcu, žižak će se bezbožnicima ugasiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Boj se Gospoda, sine moj, i cara, i ne miješaj se s nemirnicima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer će se ujedanput podignuti pogibao njihova, a ko zna propast koja ide od obojice?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I ovo je za mudarce: gledati ko je ko na sudu nije dobro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ko govori bezbožniku: pravedan si, njega će proklinjati ljudi i mrziće na nj narodi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A koji ga karaju, oni će biti mili, i doći će na njih blagoslov dobrijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Ko govori riječi istinite, u usta ljubi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Uredi svoj posao na polju, i svrši svoje na njivi, potom i kuću svoju zidaj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ne budi svjedok na bližnjega svojega bez razloga, i ne varaj usnama svojima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ne govori: kako je on meni učinio tako ću ja njemu učiniti; platiću ovom čovjeku po djelu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Iđah mimo njivu čovjeka lijena i mimo vinograd čovjeka bezumna;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I gle, bješe sve zaraslo u trnje i sve pokrio čkalj, i ograda im kamena razvaljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I vidjevši uzeh na um, i gledah i poučih se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Dok malo prospavaš, dok malo prodrijemlješ, dok malo sklopiš ruke da počineš,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 U tom će doći siromaštvo tvoje kao putnik, i oskudica tvoja kao oružan čovjek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga