1 Kad sjedeš da jedeš s gospodinom, pazi dobro što je pred tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Inače bi satjerao sebi nož u grlo, ako bi bio lakom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ne želi preslačaka njegovijeh, jer su lažna hrana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ne muči se da se obogatiš, i prođi se svoje mudrosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Hoćeš li baciti oči svoje na ono čega brzo nestaje? jer načini sebi krila i kao orao odleti u nebo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ne jedi hljeba u zavidljivca, i ne želi preslačaka njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer kako on tebe cijeni u duši svojoj tako ti jelo njegovo. Govoriće ti: jedi i pij; ali srce njegovo nije s tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Zalogaj što pojedeš izbljuvaćeš, i izgubićeš ljubazne riječi svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Pred bezumnijem ne govori, jer neće mariti za mudrost besjede tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ne pomiči stare međe, i ne stupaj na njivu siročadi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer je jak osvetnik njihov; braniće stvar njihovu od tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Obrati k nauci srce svoje i uši svoje k riječima mudrijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ne ukraćuj kara djetetu; kad ga biješ prutom, neće umrijeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ti ga bij prutom, i dušu ćeš mu izbaviti iz pakla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Sine moj, ako bude mudro srce tvoje, veseliće se srce moje u meni;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I igraće bubrezi moji kad usne tvoje stanu govoriti što je pravo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Srce tvoje neka ne zavidi grješnicima, nego budi u strahu Gospodnjem vazda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer ima plata, i nadanje tvoje neće se zatrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Slušaj, sine moj, i budi mudar i upravi putem srce svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ne budi među pijanicama ni među izjelicama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jer pijanica i izjelica osiromašiće, i spavač hodiće u ritama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Slušaj oca svojega koji te je rodio, i ne preziri matere svoje kad ostari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Kupuj istinu i ne prodaji je; kupuj mudrost, znanje i razum.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Veoma se raduje otac pravednikov, i roditelj mudroga veseli se s njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Neka se dakle veseli otac tvoj i mati tvoja, i neka se raduje roditeljka tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Sine moj, daj mi srce svoje, i oči tvoje neka paze na moje pute.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Jer je kurva duboka jama, a tijesan studenac tuđa žena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Ona i zasjeda kao lupež i umnožava zločince među ljudima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Kome: jaoh? kome: kuku? kome svađa? kome vika? kome rane ni za što? kome crven u očima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Koji sjede kod vina, koji idu te traže rastvorena vina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ne gledaj na vino kad se rumeni, kad u čaši pokazuje lice svoje i upravo iskače.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Na pošljedak će kao zmija ujesti i kao aspida upeći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Oči će tvoje gledati na tuđe žene, i srce će tvoje govoriti opačine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I bićeš kao onaj koji leži usred mora i kao onaj koji spava navrh jedra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Reći ćeš: izbiše me, ali me ne zabolje; tukoše me, ali ne osjetih; kad se probudim, ići ću opet da tražim to.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga