1 Srce je carevo u ruci Gospodu kao potoci vodeni; kuda god hoće, savija ga.

2 Svaki se put čovjeku čini prav, ali Gospod ispituje srca.

3 Da se čini pravda i sud, milije je Gospodu nego žrtva.

4 Ponosite oči i naduto srce i oranje bezbožničko grijeh je.

5 Misli vrijedna čovjeka donose obilje, a svakoga nagla siromaštvo.

6 Blago sabrano jezikom lažljivijem taština je koja prolazi među one koji traže smrt.

7 Grabež bezbožnijeh odnijeće ih, jer ne htješe činiti što je pravo.

8 Čiji je put kriv, on je tuđ; a ko je čist, njegovo je djelo pravo.

9 Bolje je sjedjeti u uglu od krova nego sa ženom svadljivom u kući zajedničkoj.

10 Duša bezbožnikova želi zlo, ni prijatelj njegov ne nalazi milosti u njega.

11 Kad potsmjevač biva karan, ludi mudra; i kad se mudri poučava, prima znanje.

12 Uči se pravednik od kuće bezbožnikove, kad se bezbožnici obaraju u zlo.

13 Ko zatiskuje uho svoje od vike ubogoga, vikaće i sam, ali neće biti uslišen.

14 Dar u tajnosti utišava gnjev, i poklon u njedrima žestoku srdnju.

15 Radost je pravedniku činiti što je pravo, a strah onima koji čine bezakonje.

16 Čovjek koji zađe s puta mudrosti počinuće u zboru mrtvijeh.

17 Ko ljubi veselje, biće siromah; ko ljubi vino i ulje, neće se obogatiti.

18 Otkup za pravednike biće bezbožnik i za dobre bezakonik.

19 Bolje je živjeti u zemlji pustoj nego sa ženom svadljivom i gnjevljivom.

20 Dragocjeno je blago i ulje u stanu mudroga, a čovjek bezuman proždire ga.

21 Ko ide za pravdom i milošću, naći će život, pravdu i slavu.

22 U grad jakih ulazi mudri, i obara silu u koju se uzdaju.

23 Ko čuva usta svoja i jezik svoj, čuva dušu svoju od nevolja.

24 Ponositom i obijesnom ime je potsmjevač, koji sve radi bijesno i oholo.

25 Ljenivca ubija želja, jer ruke njegove neće da rade;

26 Svaki dan želi; a pravednik daje i ne štedi.

27 Žrtva je bezbožnička gad, akamoli kad je prinose u grijehu?

28 Lažni svjedok poginuće, a čovjek koji sluša, govoriće svagda.

29 Bezbožnik je bezobrazan, a pravednik udešava svoje pute.

30 Nema mudrosti ni razuma ni savjeta nasuprot Bogu.

31 Konj se oprema za dan boja, ali je u Gospoda spasenje.

Analiza
Pretraga