1 Vino je potsmjevač i silovito piće nemirnik, i ko god za njim luta neće biti mudar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Strah je carev kao rika mladoga lava; ko ga draži, griješi svojoj duši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Slava je čovjeku da se okani svađe; a ko je god bezuman, upleće se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Radi zime ljenivac ne ore; prosi o žetvi, i ništa ne dobija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Savjet je u srcu čovječijem duboka voda, ali čovjek razuman crpe ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Najviše ljudi hvali se svojom dobrotom; ali ko će naći čovjeka istinita?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Pravednik jednako hodi u bezazlenosti svojoj; blago sinovima njegovijem poslije njega!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Car sjedeći na prijestolu sudskom rasipa očima svojim svako zlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ko može reći: očistio sam srce svoje, čist sam od grijeha svojega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Dvojak poteg i dvojaka mjera, oboje je mrsko Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Po djelima svojim poznaje se i dijete hoće li biti čisto i hoće li biti pravo djelo njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Uho koje čuje, i oko koje vidi, oboje je Gospod načinio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ne ljubi sna, da ne osiromašiš; otvoraj oči svoje, i bićeš sit hljeba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ne valja, ne valja, govori ko kupuje, a kad otide onda se hvali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ima zlata i mnogo bisera, ali su mudre usne najdragocjeniji nakit.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Uzmi haljinu onome koji se podjemči za tuđina, uzmi zalog od njega za tuđinku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Sladak je čovjeku hljeb od prijevare, ali mu se poslije napune usta pijeska.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Misli se utvrđuju savjetom; zato razumno ratuj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ko otkriva tajnu, postupa nevjerno; zato se ne miješaj s onijem koji razvaljuje usta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ko psuje oca svojega ili mater svoju, njegov će se žižak ugasiti u crnom mraku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Našljedstvo koje se iz početka brzo dobija, ne biva na pošljetku blagosloveno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ne govori: vratiću zlo. Čekaj Gospoda, i sačuvaće te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Mrzak je Gospodu dvojak poteg, mjerila lažna nijesu dobra.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Od Gospoda su koraci čovječji, a čovjek kako će razumjeti put njegov?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Zamka je čovjeku da proždre svetinju, i poslije zavjeta opet da traži.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Mudar car rasipa bezbožnike i pušta na njih kolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Vidjelo je Gospodnje duša čovječija, istražuje sve što je u srcu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Milost i istina čuvaju cara, i milošću podupire svoj prijesto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Slava je mladićima sila njihova, a starcima čast sijeda kosa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Modrice od boja i udarci koji prodiru do srca jesu lijek zlome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga