1 Sine moj, ako primiš riječi moje, i zapovijesti moje sahraniš kod sebe,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Da pazi uho tvoje na mudrost, i prigneš srce svoje k razumu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ako prizoveš mudrost, i k razumu podigneš glas svoj,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Ako ga ustražiš kao srebro, i kao sakriveno blago ako dobro ustražiš;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tada ćeš razumjeti strah Gospodnji, i poznanje Božije naći ćeš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer Gospod daje mudrost, iz njegovijeh usta dolazi znanje i razum.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Čuva pravima što doista jest, štit je onima koji hode u bezazlenosti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Da bi se držali staza pravijeh, a on čuva put svetaca svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tada ćeš razumjeti pravdu i sud i što je pravo, i svaki dobri put.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Kad dođe mudrost u srce tvoje, i znanje omili duši tvojoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Pomnjivost će paziti na te, razum će te čuvati,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Izbavljajući te od zla puta, od ljudi koji govore opake stvari,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Koji ostavljaju prave pute da idu putovima mračnijem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Koji se raduju zlo čineći, i igraju u zlijem opačinama;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Kojih su putovi krivi, i sami su opaki na stazama svojim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Izbavljajući te od žene tuđe, od tuđinke, koja laska svojim riječima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Koja ostavlja vođa mladosti svoje, i zaboravlja zavjet Boga svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer k smrti vodi dom njezin, i k mrtvima staze njezine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ko god uđe k njoj ne vraća se, niti izlazi na put životni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Zato hodi putem dobrijeh, i drži se staza pravedničkih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jer će pravednici nastavati na zemlji, i bezazleni će ostati na njoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A bezbožni će se istrijebiti sa zemlje, i bezakonici će se iščupati iz nje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga