1 Siromah koji hodi u bezazlenosti svojoj bolji je nego opaki usnama svojim, koji je bezuman.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Kad je duša bez znanja, nije dobro; i ko je brzijeh nogu, spotiče se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ludost čovječija prevraća put njegov, a srce se njegovo gnjevi na Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Bogatstvo pribavlja mnogo prijatelja, a siromaha ostavlja prijatelj njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Lažan svjedok neće ostati bez kara, i ko govori laž, neće uteći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Mnogi ugađaju knezu, i svak je prijatelj čovjeku podatljivu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Na siromaha mrze sva braća njegova, još više se prijatelji njegovi udaljuju od njega; viče za njima, ali ih nema.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ko pribavlja razum, ljubi dušu svoju; i ko pazi na mudrost, naći će dobro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Svjedok lažan neće ostati bez kara, i ko govori laž, poginuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ne dolikuju bezumnom miline, ni sluzi da vlada knezovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Razum zadržava čovjeka od gnjeva, i čast mu je mimoići krivicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Careva je srdnja kao rika mladoga lava, i ljubav je njegova kao rosa travi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Bezuman je sin muka ocu svojemu, i svadljivost ženina neprestano prokisivanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Kuća i imanje našljeđuje se od otaca; a od Gospoda je razumna žena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Lijenost navodi tvrd san, i nemarljiva duša gladovaće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ko drži zapovijesti, čuva dušu svoju; a ko ne mari za putove svoje, poginuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Gospodu pozaima ko poklanja siromahu, i platiće mu za dobro njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Karaj sina svojega dokle ima nadanja, i na pogibao njegovu da ne prašta duša tvoja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Velik gnjev pokazuj kad praštaš kar, i kad oprostiš, poslije većma pokaraj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Slušaj svjet i primaj nastavu, da poslije budeš mudar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Mnogo ima misli u srcu čovječijem, ali što Gospod naumi ono će ostati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Želja čovjeku treba da je da čini milost, a bolji je siromah nego laža.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Strah je Gospodnji na život; u koga je on, boravi sit, niti ga pohodi zlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ljenivac krije ruku svoju u njedra, ni k ustima svojim ne prinosi je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Udri potsmjevača da ludi omudra, i razumnoga nakaraj da razumije nauku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Sin sramotan i prijekoran upropašćuje oca i odgoni mater.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Nemoj, sine, slušati nauke koja odvodi od riječi razumnijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Nevaljao svjedok potsmijeva se pravdi, i usta bezbožnička proždiru nepravdu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Gotovi su potsmjevačima sudovi i bezumnicima boj na leđa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga