1 Siromah koji hodi u bezazlenosti svojoj bolji je nego opaki usnama svojim, koji je bezuman.

2 Kad je duša bez znanja, nije dobro; i ko je brzijeh nogu, spotiče se.

3 Ludost čovječija prevraća put njegov, a srce se njegovo gnjevi na Gospoda.

4 Bogatstvo pribavlja mnogo prijatelja, a siromaha ostavlja prijatelj njegov.

5 Lažan svjedok neće ostati bez kara, i ko govori laž, neće uteći.

6 Mnogi ugađaju knezu, i svak je prijatelj čovjeku podatljivu.

7 Na siromaha mrze sva braća njegova, još više se prijatelji njegovi udaljuju od njega; viče za njima, ali ih nema.

8 Ko pribavlja razum, ljubi dušu svoju; i ko pazi na mudrost, naći će dobro.

9 Svjedok lažan neće ostati bez kara, i ko govori laž, poginuće.

10 Ne dolikuju bezumnom miline, ni sluzi da vlada knezovima.

11 Razum zadržava čovjeka od gnjeva, i čast mu je mimoići krivicu.

12 Careva je srdnja kao rika mladoga lava, i ljubav je njegova kao rosa travi.

13 Bezuman je sin muka ocu svojemu, i svadljivost ženina neprestano prokisivanje.

14 Kuća i imanje našljeđuje se od otaca; a od Gospoda je razumna žena.

15 Lijenost navodi tvrd san, i nemarljiva duša gladovaće.

16 Ko drži zapovijesti, čuva dušu svoju; a ko ne mari za putove svoje, poginuće.

17 Gospodu pozaima ko poklanja siromahu, i platiće mu za dobro njegovo.

18 Karaj sina svojega dokle ima nadanja, i na pogibao njegovu da ne prašta duša tvoja.

19 Velik gnjev pokazuj kad praštaš kar, i kad oprostiš, poslije većma pokaraj.

20 Slušaj svjet i primaj nastavu, da poslije budeš mudar.

21 Mnogo ima misli u srcu čovječijem, ali što Gospod naumi ono će ostati.

22 Želja čovjeku treba da je da čini milost, a bolji je siromah nego laža.

23 Strah je Gospodnji na život; u koga je on, boravi sit, niti ga pohodi zlo.

24 Ljenivac krije ruku svoju u njedra, ni k ustima svojim ne prinosi je.

25 Udri potsmjevača da ludi omudra, i razumnoga nakaraj da razumije nauku.

26 Sin sramotan i prijekoran upropašćuje oca i odgoni mater.

27 Nemoj, sine, slušati nauke koja odvodi od riječi razumnijeh.

28 Nevaljao svjedok potsmijeva se pravdi, i usta bezbožnička proždiru nepravdu.

29 Gotovi su potsmjevačima sudovi i bezumnicima boj na leđa.

Analiza
Pretraga