1 Čovjek samovoljan traži što je njemu milo i miješa se u svašta.

2 Bezumniku nije mio razum nego da se javlja srce njegovo.

3 Kad dođe bezbožnik, dođe i rug, i prijekor sa sramotom.

4 Riječi su iz usta čovječijih duboka voda, izvor je mudrosti potok koji se ražljeva.

5 Nije dobro gledati bezbožniku ko je, da se učini krivo pravomu na sudu.

6 Usne bezumnikove pristaju u svađu, i usta njegova dozivlju boj.

7 Bezumniku su usta njegova pogibao, i usne njegove pruglo duši njegovoj.

8 Riječi su opadačeve kao izbijenijeh, ali slaze unutra u trbuh.

9 I ko je nemaran u poslu svom brat je raspikući.

10 Tvrda je kula ime Gospodnje, k njemu će uteći pravednik, i biće u visokom zaklonu.

11 Bogatstvo je bogatome jak grad i kao visok zid u njegovoj misli.

12 Pred propast podiže se srce čovjeku, a prije slave ide smjernost.

13 Ko odgovara prije nego čuje, to mu je ludost i sramota.

14 Duh čovječji snosi bol svoj; a duh oboren ko će podignuti?

15 Srce razumna čovjeka dobavlja znanje, i uho mudrijeh traži znanje.

16 Dar čovjeku širi mjesto i vodi ga pred vlastelje.

17 Pravedan se čini ko je prvi u svojoj raspri, ali kad dođe bližnji njegov, ispituje se.

18 Raspre prekida ždrijeb, i između silnijeh rasuđuje.

19 Uvrijeđen je brat kao tvrd grad, i svađa je kao prijevornica na dvoru.

20 Svakomu se trbuh siti plodom usta njegovijeh, dohotkom od usana svojih siti se.

21 Smrt je i život u vlasti jeziku, i ko ga miluje, ješće plod njegov.

22 Ko je našao ženu, našao je dobro i dobio ljubav od Gospoda.

23 Siromah govori moleći, a bogat odgovara oštro.

24 Ko ima prijatelja, valja da postupa prijateljski, jer ima prijatelja vjernijih od brata.

Analiza
Pretraga