1 Bolji je zalogaj suha hljeba s mirom nego kuća puna poklane stoke sa svađom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Razuman sluga biće gospodar nad sinom sramotnijem i s braćom će dijeliti našljedstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Topionica je za srebro i peć za zlato, a srca iskušava Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Zao čovjek pazi na usne zle, a lažljivac sluša jezik pakostan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ko se ruga siromahu, sramoti stvoritelja njegova; ko se raduje nesreći, neće ostati bez kara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Vijenac su starcima unuci, a slava sinovima oci njihovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ne priliči bezumnom visoka besjeda, akamoli knezu lažljiva besjeda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Poklon je dragi kamen onome koji ga prima, kuda se god okrene napreduje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ko pokriva prijestup, traži ljubav; a ko ponavlja stvar, rastavlja glavne prijatelje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ukor tišti razumnoga većma nego ludoga sto udaraca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zao čovjek traži samo odmet, ali će se ljut glasnik poslati na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Bolje je da čovjeka srete medvjedica kojoj su oteti medvjedići, nego bezumnik u svom bezumlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ko vraća zlo za dobro, neće se zlo odmaći od kuće njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ko počne svađu, otvori ustavu vodi; zato prije nego se zametne, prođi se raspre.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ko opravda krivoga i ko osudi pravoga, obojica su gad Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Na što je blago bezumnome u ruci kad nema razuma da pribavi mudrost?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 U svako doba ljubi prijatelj, i brat postaje u nevolji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Čovjek bezuman daje ruku i jamči se za prijatelja svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ko miluje svađu, miluje grijeh; ko podiže uvis vrata svoja, traži pogibao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ko je opaka srca, neće naći dobra; i ko dvoliči jezikom, pašće u zlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ko rodi bezumna, na žalost mu je, niti će se radovati otac luda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Srce veselo pomaže kao lijek, a duh žalostan suši kosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Bezbožnik prima poklon iz njedara da prevrati putove pravdi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Razumnomu je na licu mudrost, a oči bezumniku vrljaju nakraj zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Žalost je ocu svojemu sin bezuman, i jad roditeljci svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Nije dobro globiti pravednika, ni da knezovi biju koga što je radio pravo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Usteže riječi svoje čovjek koji zna, i tiha je duha čovjek razuman.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I bezuman kad muči, misli se da je mudar, i razuman, kad stiskuje usne svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga