1 Čovjek sprema srce, ali je od Gospoda što će jezik govoriti.

2 Čovjeku se svi putovi njegovi čine čisti, ali Gospod ispituje duhove.

3 Ostavi na Gospoda djela svoja, i biće tvrde namjere tvoje.

4 Gospod je stvorio sve sam za se, i bezbožnika za zli dan.

5 Mrzak je Gospodu ko je god ponosita srca, i neće ostati bez kara ako će i druge uzeti u pomoć.

6 Milošću i istinom očišća se bezakonje, i strahom Gospodnjim uklanja se čovjek oda zla.

7 Kad su čiji putovi mili Gospodu, miri s njim i neprijatelje njegove.

8 Bolje je malo s pravdom nego mnogo dohodaka s nepravdom.

9 Srce čovječije izmišlja sebi put, ali Gospod upravlja korake njegove.

10 Proroštvo je na usnama carevijem, u sudu neće pogriješiti usta njegova.

11 Mjerila i potezi pravi od Gospoda su, i sve kamenje u tobocu njegovo je djelo.

12 Gadno je carevima činiti nepravdu, jer se pravdom utvrđuje prijesto.

13 Mile su carevima usne pravedne, i oni ljube onoga koji govori pravo.

14 Gnjev je carev glasnik smrtni, ali mudar čovjek ublažiće ga.

15 U veselu je licu carevu život, i ljubav je njegova kao oblak s poznijem daždem.

16 Koliko je bolje teći mudrost nego zlato! i teći razum koliko je ljepše nego srebro!

17 Put je pravednijeh uklanjanje oda zla; čuva dušu svoju ko pazi na put svoj.

18 Oholost dolazi pred pogibao, i ponosit duh pred propast.

19 Bolje je biti ponizna duha s krotkima nego dijeliti plijen s oholima.

20 Ko pazi na riječ, nalazi dobro, i ko se uzda u Gospoda, blago njemu.

21 Ko je mudra srca, zove se razuman, a slast na usnama umnožava nauku.

22 Izvor je životu razum onima koji ga imaju, a nauka bezumnijeh bezumlje je.

23 Srce mudroga razumno upravlja ustima njegovijem, i dodaje nauku usnama njegovijem.

24 Ljubazne su riječi sat meda, slast duši i zdravlje kostima.

25 Neki se put čini čovjeku prav, a kraj mu je put k smrti.

26 Ko se trudi, sebi se trudi, jer ga nagone usta njegova.

27 Čovjek nevaljao kopa zlo, i na usnama mu je kao oganj koji pali.

28 Opak čovjek zameće svađu, i opadač rastavlja glavne prijatelje.

29 Nasilnik mami druga svojega i zavodi ga na put koji nije dobar;

30 Namiguje očima, kad misli naopako; kad miče usnama, čini zlo.

31 Sijeda je kosa slavna kruna, nalazi se na putu pravednom.

32 Bolji je spor na gnjev nego junak, i gospodar od svoga srca bolji je nego onaj koji uzme grad.

33 Ždrijeb se baca u krilo, ali je od Gospoda sve što izlazi.

Analiza
Pretraga