1 Odgovor blag utišava gnjev, a riječ prijeka podiže srdnju.

2 Jezik mudrijeh ljudi ukrašava znanje, a usta bezumnijeh prosipaju bezumlje.

3 Oči su Gospodnje na svakom mjestu gledajući zle i dobre.

4 Zdrav je jezik drvo životno, a opačina s njega kršenje od vjetra.

5 Lud se ruga nastavom oca svojega; a ko prima ukor, biva pametan.

6 U kući pravednikovoj ima mnogo blaga; a u dohotku je bezbožnikovu rasap.

7 Usne mudrijeh ljudi siju znanje, a srce bezumničko ne čini tako.

8 Žrtva je bezbožnička gad Gospodu, a molitva pravednijeh ugodna mu je.

9 Gad je Gospodu put bezbožnikov; a ko ide za pravdom, njega ljubi.

10 Karanje je zlo onome ko ostavlja put; koji mrzi na ukor, umrijeće.

11 Pakao je i pogibao pred Gospodom, akamoli srca sinova čovječijih.

12 Potsmjevač ne ljubi onoga ko ga kori, niti ide k mudrima.

13 Veselo srce veseli lice, a žalost u srcu obara duh.

14 Srce razumno traži znanje, a usta bezumnijeh ljudi naslađuju se bezumljem.

15 Svi su dani nevoljnikovi zli; a ko je vesela srca, na gozbi je jednako.

16 Bolje je malo sa strahom Gospodnjim nego veliko blago s nemirom.

17 Bolje je jelo od zelja gdje je ljubav nego od vola ugojena gdje je mržnja.

18 Čovjek gnjevljiv zameće raspru; a ko je spor na gnjev, utišava svađu.

19 Put je lijenoga kao ograda od trnja, a staza je pravednijeh nasuta.

20 Mudar je sin radost ocu, a čovjek bezuman prezire mater svoju.

21 Bezumlje je radost bezumniku, a razuman čovjek hodi pravo.

22 Namjere se rasipaju kad nema savjeta, a tvrdo stoje gdje je mnogo savjetnika.

23 Raduje se čovjek odgovorom usta svojih, i riječ u vrijeme kako je dobra!

24 Put k životu ide gore razumnome da se sačuva od pakla ozdo.

25 Gospod raskopava kuću ponositima, a među udovici utvrđuje.

26 Mrske su Gospodu misli zle, a besjede čistijeh mile su.

27 Lakomac zatire svoju kuću, a ko mrzi na poklone živ će biti.

28 Srce pravednikovo premišlja šta će govoriti, a usta bezbožnička rigaju zlo.

29 Daleko je Gospod od bezbožnijeh, a molitvu pravednijeh čuje.

30 Vid očinji veseli srce, dobar glas goji kosti.

31 Uho koje sluša karanje životno nastavaće među mudrima.

32 Ko odbacuje nastavu, ne mari za dušu svoju; a ko sluša karanje, biva razuman.

33 Strah je Gospodnji nastava k mudrosti, i prije slave ide smjernost.

Analiza
Pretraga