1 I Gospod reče Mojsiju govoreći:

2 Prvi dan prvoga mjeseca podigni šator, šator od sastanka,

3 I metni ondje kovčeg od svjedočanstva, i zakloni ga zavjesom.

4 I unesi sto, i uredi što treba urediti na njemu; unesi i svijetnjak, i zapali žiške na njemu.

5 I namjesti zlatni oltar kadioni pred kovčegom od svjedočanstva; i objesi zavjes na vratima od šatora.

6 I metni oltar za žrtvu paljenicu pred vrata šatoru, šatoru od sastanka,

7 I metni umivaonicu između šatora od sastanka i oltara, i u nju nalij vode.

8 I podigni trijem unaokolo, i metni zavjes na vrata od trijema.

9 I uzmi ulje pomazanja, i pomaži šator i sve što je u njemu, i osveti ga i sve sprave njegove, i biće svet.

10 Pomaži i oltar za žrtvu paljenicu i sve sprave njegove, te ćeš osvetiti oltar, i oltar će biti svetinja nad svetinjom.

11 Pomaži i umivaonicu i podnožje njezino, i osveti je.

12 I kaži Aronu i sinovima njegovijem da pristupe na vrata šatora od sastanka, i umij ih vodom;

13 I obuci Arona u svete haljine i pomaži ga i osveštaj ga, da mi vrši službu svešteničku.

14 I sinovima njegovijem zapovjedi neka pristupe, i obuci im košulje.

15 I pomaži ih, kao što pomažeš oca njihova, da mi vrše službu svešteničku; i pomazanje njihovo biće im za vječno sveštenstvo od koljena do koljena.

16 I učini Mojsije sve, kako mu zapovjedi Gospod tako učini.

17 I podiže se šator druge godine prvoga mjeseca prvi dan.

18 I Mojsije podiže šator, i podmetnu mu stopice, i namjesti daske, i povuče prijevornice, i ispravi stupove.

19 Pa razape naslon nad šator, i metnu pokrivač na naslon ozgo, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.

20 I uzev svjedočanstvo metnu ga u kovčeg, i provuče poluge na kovčegu, i metnu zaklopac ozgo na kovčeg.

21 I unese kovčeg u šator, i objesi zavjes, te zakloni kovčeg sa svjedočanstvom, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.

22 I namjesti sto u šatoru od sastanka na sjevernu stranu šatora pred zavjesom,

23 I postavi na njemu hljeb pred Gospodom kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.

24 I namjesti svijetnjak u šatoru od sastanka, prema stolu na južnu stranu šatora.

25 I zapali žiške na njemu pred Gospodom, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.

26 I namjesti oltar zlatni u šatoru od svjedočanstva pred zavjesom.

27 I pokadi na njemu kadom mirisnijem, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.

28 I objesi zavjes na vrata od šatora.

29 I oltar za žrtvu paljenicu namjesti na vrata od šatora, šatora od sastanka, i prinese na njemu žrtvu paljenicu, i dar, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.

30 I metnu umivaonicu između šatora od sastanka i oltara, i nali u nju vode za umivanje.

31 I praše iz nje ruke i noge svoje Mojsije i Aron i sinovi njegovi.

32 Kad ulažahu u šator od svjedočanstva i kad pristupahu k oltaru, umivahu se najprije, kao što bješe zapovjedio Gospod Mojsiju.

33 I podiže trijem oko šatora i oltara, i metnu zavjes na vrata trijemu. Tako svrši Mojsije posao taj.

34 Tada oblak pokri šator od sastanka, i napuni se šator slave Gospodnje.

35 I ne mogaše Mojsije ući u šator od sastanka, jer bješe na njemu oblak, i slave Gospodnje bješe pun šator.

36 A kad se podizaše oblak sa šatora, tada polažahu sinovi Izrailjevi, dokle god putovahu.

37 A kad se ne podizaše oblak, onda ni oni ne polažahu do dana kad se podiže.

38 Jer oblak Gospodnji bješe na šatoru danju, a noću oganj bješe na njemu pred očima svega doma Izrailjeva, dokle god putovahu.

Analiza
Pretraga