1 A Mojsije odgovori i reče: ali neće mi vjerovati ni poslušati glasa mojega; jer će reći: nije ti se Gospod javio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A Gospod mu reče: šta ti je to u ruci? A on odgovori: štap.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A Bog mu reče: baci ga na zemlju. I baci ga na zemlju, a on posta zmija. I Mojsije pobježe od nje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A Gospod reče Mojsiju: pruži ruku svoju, pa je uhvati za rep. I pruži ruku svoju, i uhvati je, i opet posta štap u ruci njegovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 To učini, reče Bog, da vjeruju da ti se javio Gospod Bog otaca njihovijeh, Bog Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I opet mu reče Gospod: turi sada ruku svoju u njedra svoja. I on turi ruku svoju u njedra svoja; a kad je izvadi iz njedara, a to ruka mu gubava, bijela kao snijeg.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A Bog mu reče: turi opet ruku svoju u njedra svoja. I opet turi ruku svoju u njedra svoja; a kad je izvadi iz njedara, a to opet postala kao i ostalo tijelo njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tako, reče Bog, ako ti ne uzvjeruju i ne poslušaju glasa tvojega za prvi znak, poslušaće za drugi znak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ako li ne uzvjeruju ni za ta dva znaka i ne poslušaju glasa tvojega, a ti zahvati vode iz rijeke, i prolij na zemlju, i pretvoriće se voda koju zahvatiš iz rijeke, i provrći će se u krv na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Mojsije reče Gospodu: molim ti se, Gospode, nijesam rječit čovjek, niti sam prije bio niti sam otkako si progovorio sa slugom svojim, nego sam sporijeh usta i spora jezika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A Gospod mu reče: ko je dao usta čovjeku? ili ko može stvoriti nijema ili gluha ili okata ili slijepa? zar ne ja, Gospod?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Idi dakle, ja ću biti s ustima tvojim, i učiću te šta ćeš govoriti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A Mojsije reče: molim te, Gospode, pošlji onoga koga treba da pošlješ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I razgnjevi se Gospod na Mojsija, i reče mu: nije li ti brat Aron Levit? znam da je on rječit; i evo on će te sresti, i kad te vidi obradovaće se u srcu svojem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Njemu ćeš kazati i metnućeš ove riječi u usta njegova, i ja ću biti s tvojim ustima i s njegovijem ustima, i učiću vas šta ćete činiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I on će mjesto tebe govoriti narodu, i on će biti tebi mjesto usta a ti ćeš biti njemu mjesto Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A taj štap uzmi u ruku svoju, njim ćeš činiti čudesa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I otide Mojsije, i vrati se k Jotoru tastu svojemu, i reče mu: pusti me da idem, da se vratim k braći svojoj u Misiru, da vidim jesu li jošte u životu. I reče Jotor Mojsiju: idi s mirom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I reče Gospod Mojsiju u zemlji Madijamskoj: idi, vrati se u Misir, jer su pomrli svi koji su tražili dušu tvoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I uze Mojsije ženu svoju i sinove svoje, i posadi ih na magarca, i pođe natrag u zemlju Misirsku. I uze Mojsije štap Božji u ruku svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I reče Gospod Mojsiju: kad otideš i vratiš se u Misir, gledaj da učiniš pred Faraonom sva čudesa koja ti metnuh u ruku: a ja ću učiniti da mu otvrdne srce i ne pusti naroda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A ti ćeš reći Faraonu: ovako kaže Gospod: Izrailj je sin moj, prvenac moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I kazah ti: pusti sina mojega da mi posluži. A ti ga ne htje pustiti; evo ja ću ubiti sina tvojega, prvenca tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I kad bijaše na putu u gostionici, dođe k njemu Gospod i šćaše da ga ubije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A Sefora uze oštar nož, i obreza sina svojega, i okrajak baci k nogama njegovijem govoreći: ti si mi krvav zaručnik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Tada ga ostavi Gospod; a ona radi obrezanja reče: krvav zaručnik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A Gospod reče Aronu: izidi u pustinju na susret Mojsiju. I otide i srete ga na gori Božijoj, i poljubi ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I Mojsije kaza Aronu sve riječi Gospodnje, za koje ga posla, i sve znake koje mu zapovjedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I otidoše Mojsije i Aron, i skupiše sve starješine sinova Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I Aron kaza sve riječi, koje bješe rekao Gospod Mojsiju, a Mojsije učini znake pred narodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I narod vjerova; i razumješe da je Gospod pohodio sinove Izrailjeve i vidio nevolju njihovu; i savivši se pokloniše se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga